Logo

Projeler

CleanSeaNet

Uydular vasıtası ile alınan görüntüler Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı tarafından işlenmektedir. Yapılan deniz kirliliği ve kirliliği yapan gemi tespit edilerek elde edilen bilgiler bir kirlilik raporu haline getirilmekte ve kirliliğin gerçekleştiği ülkeye 30 dakika içinde gönderilmektedir.

 

İhbarlar Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Acil Durum Koordinasyon ve Haberleşme Daire Başkanlığına gelmektedir. Acil Durum Koordinasyon ve Haberleşme Daire Başkanlığı bu ihbarlar kapsamında şüpheli gemiyi takip altına almakta ve durum Deniz Çevresi ve Turizmi Daire Başkanlığı'na iletilmektedir.

 

Şüpheli gemi ile ilgili tüm bilgiler AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sistemi ile algılanabilmekte olup geminin adı, IMO numarası, rotası, hızı, gideceği liman, limana varacağı süre gibi bilgiler belirlenebilmektedir.

 

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vereceği talimat doğrultusunda geminin yaptığı kirlilik Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından yerinde gözlemlenmekte ve gerekli koşullarda numune alınmaktadır.

 

Gemi ilk yanaştığı limanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmekte ve yaptığı kirlilik kapsamında idari para cezasına çarptırılmakta ya da Liman Devleti kontrolleri kapsamında tutulmaktadır.

 

Ulusal mevzuatımıza (2872 sayılı Çevre Kanunu) göre denizi kirleten gemilere gemi tipi, kirlilik niteliği ve geminin gross tonajına göre ceza verilebilmektedir.

 

Uydu görüntüleri radar sinyalleri ile oluşturulmaktadır. Bu sayede sis, bulut olma durumu gibi hava koşulları ya da gündüz veya gece olma durumu uydu görüntülerinin alınmasına engel teşkil etmemektedir. Her koşulda ve her saatte kirlilik ve kirlilik kaynağı olan gemi tespit edilebilmektedir.

 

Uydu görüntülerinin hangi bölgede hangi sıklıkta alınabileceği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararına göre belirlenmekte olup deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgeler daha sıklıkla incelenebilmektedir. CleanSeaNet sistemi üzerinden gelen uydu görüntüleri sayesinde olası kirlilik ve potansiyel kirleticiye ait tespitler Deniz Çevresi ve Turizmi Daire Başkanlığına ulaşmakta ve bilgilendirilen ilgili Liman Başkanlığınca uydu görüntülerine istinaden söz konusu gemiler MARPOL kapsamında denetlenmektedir. Deniz Çevresi ve Turizmi Daire Başkanlığına iletilen denetleme raporları ihbarda bulunan EMSA üyesi devletin ilgili otoritesine iletilmektedir.

 

Türkiye kıyılarında kirlilik yapıp da başka ülke limanlarına giden gemilerin takibi de yapılmaktadır. Bu kapsamda kirlilik yaptığı tespit edilen geminin gittiği ülkelere ihbar yapılmaktadır. Benzer şekilde başka ülkelerde kirlilik yapıp Türkiye'ye gelen gemiler de limanlarımızda denetlenmektedir.

 

EMSA ile iş birliği ilk olarak Bükreş Sözleşmesi (Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) kapsamında faaliyetler yürüten Karadeniz Komisyonu tarafından başlatılan MONINFO projesi kapsamında başlamıştır.

 

MONINFO projesi ile Karadeniz'de gemi kaynaklı petrol kirliliği riskinin en aza indirgenmesi konusunda kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği araçları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu araçlardan en önemlilerinden olan deniz kirliliğinin uydular ile izlenmesi hususunda EMSA ile yapılan iş birliği çalışmasıdır.