Projeler - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Projeler

CleanSeaNet
Uydular vasıtası ile alınan görüntüler Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı tarafından işlenmektedir. Yapılan deniz kirliliği ve kirliliği yapan gemi tespit edilerek elde edilen bilgiler bir kirlilik raporu haline getirilmekte ve kirliliğin gerçekleştiği ülkeye 30 dakika içinde gönderilmektedir.

İhbarlar Türkiye'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine gelmektedir. AAKKM bu ihbarlar kapsamında şüpheli gemiyi takip altına almakta ve durum Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanlığı'na iletilmektedir.

Şüpheli gemi ile ilgili tüm bilgiler AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sistemi ile algılanabilmekte olup, geminin adı, IMO numarası, rotası, hızı, gideceği liman, limana varacağı süre gibi bilgiler belirlenebilmektedir.

Ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın vereceği talimat doğrultusunda geminin yaptığı kirlilik Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından yerinde gözlemlenmekte ve gerekli koşullarda numune alınmaktadır.

Gemi ilk yanaştığı limanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmekte ve yaptığı kirlilik kapsamında idari para cezasına çarptırılmakta yada Liman Devleti kontrolleri kapsamında tutulmaktadır.

Ulusal mevzuatımıza göre denizi kirleten gemilere gross tonajına göre 5 000 ile 120 000 TL arasında ceza verilebilmektedir.

Uydu görüntüleri radar sinyalleri ile oluşturulmaktadır. Bu sayede sis, bulut olma durumu gibi hava koşulları yada gündüz veya gece olma durumu uydu görüntülerinin alınmasına engel teşkil etmemektedir. Her koşulda ve her saatte kirlilik ve kirlilik kaynağı olan gemi tespit edilebilmektedir.

Uydu görüntülerinin hangi bölgede hangi sıklıkta alınabileceği Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kararına göre belirlenmekte olup, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgeler daha sıklıkla incelenebilmektedir.

Türkiye kıyılarında kirlilik yapıp da başka ülke limanlarına giden gemilerin takibi de yapılmaktadır. Bu kapsamda kirlilik yaptığı tespit edilen geminin gittiği ülkelere ihbar yapılmaktadır. Benzer şekilde başka ülkelerde kirlilik yapıp Türkiye'ye gelen gemiler de limanlarımızda denetlenmektedir.

EMSA ile işbirliği ilk olarak Bükreş Sözleşmesi (Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) kapsamında faaliyetler yürüten Karadeniz Komisyonu tarafından başlatılan MONINFO projesi kapsamında başlamıştır.

MONINFO Projesi ile Karadeniz'de gemi kaynaklı petrol kirliliği riskinin en aza indirgenmesi konusunda kıyıdaş ülkeler arasında işbirliği araçları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu araçlardan en önemlilerinden olan deniz kirliliğinin uydular ile izlenmesi hususunda EMSA ile yapılan işbirliği çalışmasıdır.