Logo

Teknik Bilgiler

ELT Bakım, Test Usulleri

EPIRB ELT PLB Tescil

EPIRB-ELT-PLB-SSAS Tescil Nedir, Neden Gereklidir?

Bilindiği Üzere günümüz teknolojisi çok hızlı gelişmekte ve ilerlemektedir. Geliştirilen bu teknolojilerin birincil amacı insan hayatını kolaylaştırmak ve korumaktır. Bu nedenle hayatımızda büyük bir öneme haiz olan taşımacılığın en güvenilir şekilde yapılabilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Bunlar arasında gemiler için EPIRB, hava taşıtları için ELT ve diğer kullanıcılar için PLB cihazlarını sayabiliriz. Bu cihazların kullanılmasının asli amacı insan hayatının kurtarılmasına yönelik olup, olay anında ve olaya müdahale sırasında en doğru ve sağlık bilgilere ulaşılması ve yardım talebinde bulunanların bu çağrılarına en kısa sürede yanıt verilmesi ve gerekli birimlerle irtibata geçilerek meydana gelen tehlikeli duruma maruz kalan insanların hayatların kurtarılmasının sağlamaktır.

Bu nedenle, 300 GT üzerindeki deniz taşıtlarında bulunan ve acil durumlarda yer saptamasıyla beraber diğer ilgili bilgileri de içeren EPIRB cihazlarını idareler; Arama Kurtarma çalışmalarında ve gerektiğinde diğer ülke SAR sahalarında olan kazalarda bilgi akışını sağlamak amacıyla, IMO GMDSS Circ.8 Master Plan gereklerine göre sicil kayıtlarını tutmaktadırlar. İlgili planda, 406 Mhz. EPIRB cihazlarının sicil kayıtlarının tutulduğu idare olarak Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yer almaktadır. Ayrıca, ASSEMBLY 814(19) kararında da belirtildiği üzere yanlış sinyallerin önüne geçmek için gemilerde bulunan EPIRB cihazlarının tescillerinin kontrolünden gemi kaptanı sorumlu tutulmuştur.

Buna göre, Türk Bayraklı gemilerde bulunan EPIRB cihazlarının tescillerinin yapılması amacıyla hazırlanan Türk Epirb Tescil Kayıt Formları'nın mevcut gemiler için doldurulması, ayrıca, Türk Bayrağına geçen ve Türk Bayrağı altında el değiştiren gemi bilgilerinin aynı form üzerinde güncellenmesinin sağlanması amacıyla, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

406Mhz Test Prosedürü