Logo

YEŞİL LİMAN

Bilindiği üzere, ülkemizdeki birçok liman tesisi kentin merkezinde veya yakınında dar bir sahada hizmet vermekte olup gemi ve liman operasyonlarından kaynaklı kirlilik şehir yaşamını ve insanlarımızı olumsuz etkilemektedir.

Yaşanan veya yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için, çevreye daha duyarlı liman tesislerinin ülkeye kazandırılması gerekmekte olduğu düşünülerek “Yeşil Liman” (Green Port) ” projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde başlatılmıştır.

Anılan proje kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenen şartları yerine getiren ve bunları idareye sunan liman tesislerine “Yeşil Liman” unvanı verilmesine karar verilmiştir.

"Yeşil Liman” Projesi dünyanın önde gelen bir birçok liman tesisi tarafından uygulandığı ve bir saygınlık unsuru olarak kullanılmakta olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin önde gelen liman tesislerinin beklenen hassasiyeti göstereceği, yapılacak çalışmaların vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevre içerisinde hayatlarını sürdürmesi yönünde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu cihetle, Proje kapsamında hazırlanan ve yazı ekinde gönderilen şartları yerine getiren ve bunları idareye ibraz eden tesislere, “Yeşil Liman” sertifikası ile özel tasarlanan logonun kullanım izni verilerek, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.