Logo

Gemiadamları Komisyonu Hakkında

GEMİADAMLARI KOMİSYONU

Gemiadamları Komisyonu (GK): Gemiadamı sınavlarının yapılması ve belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan bir komisyondur. Gemiadamı yeterlik sınavları, elektronik ortamda yapılan gemiadamı başvurularının değerlendirilmesi ve gemiadamı cüzdanlarının basımı ile ilgili tüm görevler İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Komisyonu (GK) tarafından yapılır.

 

Gemiadamları Komisyonu (GK);

a) GK Başkan ve üyeleri,

b) GK Sekretaryası,

c) Gemiadamı Sınavları Birimi,

ç) Elektronik Başvuru Birimi,

d) Gemiadamları Cüzdan Basım Birimi,

bölümlerinden oluşur.

 

Gemiadamları Komisyonunun görevleri şunlardır:

 

- GK’nin işleyişi ile ilgili kararlar almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek,

- GK’nin işlemleri ile ilgili üçer aylık raporlar hazırlayarak İdareye sunmak,

- Gemiadamı sınavlarının güvenilir, bağımsız, adaletli ve tarafsız bir şekilde maksadına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

- Sınavlara ilişkin soru bankası hazırlamak, yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak,

- Gemiadamlarının elektronik ortamda yapılan yeterlik belgesi ve uzmanlık belgesi başvurularını incelemek,

- İlgili gemiadamı belgelerini içeren gemiadamı cüzdanlarının basımının sağlanmasını koordine etmektir.

 

Gemiadamları Komisyonu, söz konusu faaliyetlerini İdare tarafından İstanbul’da kurulan Gemiadamları Merkezinde yürütmektedir.