Logo

Ana Kurtarma Nedir ?

Arama-Kurtarma; hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde, bu vasıtalardaki şahısların hertürlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve kurtarılması işlemidir.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Denizcilik sektöründeki gelişmeler parelelinde

Deniz alanlarında meydana gelen kazaları ve kayıpları minimum seviyeye indirerecek insan hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalar hız kazanmış ve uluslararası bir boyut almıştır.
Bunun neticesinde
* 1958 ağır denizler konvensiyonu kural 12,2
* Solas 1974’ün 5.bölüm 15.kural’ı
*1979 denizde arama kurtarma uluslararası (hamburg) sözleşmesi
İmzalanmış ve taraflardan ülkelerinin kıyıları civarında denizde tehlike içerisinde bulunan şahıslara yeterli arama kurtarma hizmeti sağlanması için gerekli düzenlemeleri yaparak arama kurtarma merkezleri kurmaları ve eğitimli personelle donatmaları istenmiştir.

Bu bağlamda türkiye gerek işbirliğini artırmak,gerekse (sar) bölgesel alanlarını tespit etmek için arama kurtarma faaliyetlerine yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde bu konuda eğitimli ve donanımlı personel ile teşkilatlanarak ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. 

TÜRK ARAMA KURTARMA ( SAR ) SINIR HARİTASI NEDİR?