Logo

Gemiadamlarımızın Danimarka Bayraklı Gemilerde Çalışmasının Önünü Açan Denklik Anlaşması İmzalandı

Gemiadamlarımızın Danimarka Bayraklı Gemilerde Çalışmasının Önünü Açan Denklik Anlaşması İmzalandı.

Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)'nin I/10 kuralı gereğince yabancı bayraklı gemilerde çalışabilmek için belge düzenleyen ülke ile çalışılacak bayrak ülkesi arasında protokol imzalanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, son olarak 15.10.2020 tarihinde ülkemiz ile Danimarka arasında imzalanan Protokol ile gemiadamlarımızın Danimarka bayrağı taşıyan gemilerde de çalışabilmesinin önü açılmıştır.

İmzalanan protokol ile tüm zabitan yeterlikleri ile tanker sertifikaları iki ülke tarafından karşılıklı olarak tanınmış olup tayfa sınıfı gemiadamları için uygunluk onay belgesi (endorsement) aranmamaktadır.

Gemiadamlarımızın yabancı bayraklı gemilerde istihdam edilmelerinin önünü açmak amacıyla söz konusu anlaşmaların sayısının artırılması Genel Müdürlüğümüz öncelikli hedefleri arasındadır.

Danimarka ile imzalanan anlaşma ile ülkemizin protokol imzaladığı ülke sayısı 33’e yükselmiştir.  

Türk gemiadamı belgelerinin

tanınması için anlaşma imzalananlar

Türk gemiadamı belgelerinin

tanınması için anlaşma imzalananlar

1.     BULGARİSTAN

1-      ALMANYA

2.     İTALYA

2-      BELİZE

3.     ROMANYA

3-      JAPONYA

4.     MALEZYA

4-      POLONYA

5.     TAYLAND

5-      PORTEKİZ

6.     SİNGAPUR

6-      DOMİNİK

7.     MALTA

7-      MARSHALL ADALARI

8.     UKRAYNA

8-      BAHAMA

9.     RUSYA

9-      BARBADOS

10.   AZERBAYCAN

10-  VANUATU

11.   İRAN

11-  ANTIGUA AND BARBUDA

12.   HOLLANDA

12-  KAMBOÇYA

13.   GÜRCİSTAN

13-  LİBERYA

14.   KATAR

14-  SLOVAKYA

15.   ÜRDÜN

15-  SEN VİNCENT VE GRANADA

16.   DANİMARKA

16-  LÜKSEMBURG

 

17-  LÜBNAN