Logo

Paris MoU'da Beyaz Listedeyiz

Tarihin en düşük tutulma oranı ile Paris MoU Beyaz Listede 1 yılda 7 basamak yükselerek 25. sıraya yükseldik.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun deniz emniyetini ve güvenliğini temin etmekle yükümlü tuttuğu bayrak devletlerinin görevlerini çeşitli nedenlerle yerine getirememesi, bu bayrak devletlerinin kendileri adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiği klas kuruluşlarının ticari kaygılar gözetmesi gibi nedenler sonucunda deniz emniyetindeki eksiklikleri gidermek adına ortaya çıkan liman devleti kontrolü mekanizmasının dünyada ilk ve en prestijli uygulayıcısı olarak kabul edilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırası ( Paris MoU) 1982 yılında yürürlüğe girmiştir.

Paris MoU kapsamında yabancı bayraklı gemilere yönelik farklı periyotlarda deniz emniyeti için tehlike teşkil eden standart altı gemilerin elimine edilmesi için liman devleti denetimleri gerçekleştirilmektedir. Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde başarılı sonuçlar alınarak Paris MoU’nun bayrak devletlerinin son üç yıldaki denetim-tutulma performanslarını baz alarak iyiden kötüye doğru beyaz-gri-kara olarak sınıflandırarak her yıl yayımladığı listeler arasında Beyaz Listede yer almak hedefi Bakanlığımızca uzunca bir süredir benimsenmektedir.

Türk Bayrağı olarak Beyaz Listede yer almayı başarmak, Türk denizciliğine ekonomik açıdan önemli avantajlar getirmesinin yanı sıra ülkemiz açısından da ciddi bir prestij kaynağıdır.

Paris MoU’nun her yıl düzenli olarak yayımladığı listelerde Türk Bayrağının yer aldığı pozisyon incelendiğinde dikkat çekici bir gelişim göze çarpmaktadır. Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen denetim istatistiklerinin yer aldığı ilk yıllık rapor olan 1997 yılına ait raporda yayımlanan verilere göre Paris MoU kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerdeki tutulma oranı %9,66 iken Türk Bayrağının bu bölgedeki denetimleri sonucunda gerçekleşen tutulma oranı %24,29 olmuştur. 1999 yılından itibaren Paris MoU tarafından düzenli olarak duyurulan beyaz-gri-kara bayrak devletleri uygulamasında ise 1999 yılında Türk Bayrağı, kendi içerisinde dört sınıfa ayrılan kara listenin en riskli bayrakları arasında olarak listede kendisine yer bulmuş; gri listeye yükseldiği 2006 yılına kadar oldukça yüksek tutulma oranları ile kara listede yer almaya devam etmiştir. Sonrasında, Türk Bayraklı gemilerimize yönelik gerçekleştirilen sıkı kontroller meyvesini vererek Türk Bayrağı, 2008 yılında beyaz listeye geçmiştir.

Alınan önlemler ve uygulamaya geçirilen talimatlar sonucunda ve sahada görev yapan uzman personelin katkılarıyla Türk Bayraklı gemilerimizin denetim performansları düzenli olarak artış sağlayarak tutulma oranlarımız, 2018 yılından itibaren Paris MoU genel tutulma oranının altında seyretmektedir.

2019 yılında ise, Paris MoU kapsamında Türk Bayraklı gemilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde tarihin en düşük tutulma oranı olan %1,59’luk tutulma oranı ile çok önemli bir başarı yakalanmış olup Paris MoU beyaz listede 1 yılda 7 basamak yükselerek 25 inci sıraya yükseldik.

Alınan önlemler ve uygulamalar sayesinde, Türk Bayrağı taşıyan gemilerin IMO’nun getirdiği standartları sağlaması, bu gemilerin denizde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini tehlikeye atmaması adına önlemler Bakanlığımızca alınarak Türk Bayrağı taşıyan gemilerin belirli standartların üstünde kalması sağlanmakta ve bunun sonucunda Paris MoU bayrak devletleri performans başarı sıralamasındaki yerini güçlendirerek sağlamlaştırmaktadır.