Logo

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği Değişti.

17 Ekim 2020 tarih ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği ile ülkemiz arama kurtarma bölgesi sınırları gelişen imkân, kabiliyet, izleme ve haber alma sistemlerimizin çerçevesinde genişletilmiştir. Yönetmelik, sadece Türk denizcileri ve hava taşıtları için değil, dünya denizcileri ve hava taşıtları için de daha emniyetli ve güvenli seyr-ü seferleri için yenilenmiş ve yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma faaliyet ve hizmetlerinin yerine getirilmesi ile tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

 Düzenleme kapsamında,

  • Günümüz koşulları ve gelişen teknoloji göz önüne alınmış,
  • Bürokratik aşamalar asgari düzeye indirilmiş,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü kuruluşlar da aktif bir şekilde sisteme dâhil edilmiş,
  • Tanımlar ve sorumluluklar uluslararası mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş,
  • Mevzuat birleştirilmesi yapılarak daha sade hale getirilmiş,
  • Sisteme dâhil olan kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları kesin olarak tayin edilmiştir.

Birinci ve en önemli görevimiz olan seyir emniyeti, can, mal, deniz ve çevre güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve zor zamanlarında denizcilerimizin en kısa sürede ve en etkin şekilde yanında olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.