Logo

Kontrollü Normalleşme Tedbirleri Hakkında Duyuru..

Ülkemizde yaşanan normalleşme sürecinde, denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin Bakanlığımızca değerlendirilmesi neticesinde alınan tedbirlere yönelik aşağıda belirtilen yeni tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Bu itibarla;

1- Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısı 150'den az olan teknelerin tam kapasite ile, yolcu sayısı 150'den büyük olan teknelerin %50 kapasite ile ancak yolcu sayısının %50'si 150 kişinin altında olan teknelerin 150 kişi kapasitesi ile, kapasitesinin %50'si 150 ve üstü olan teknelerin ise kapasitelerinin %50'si olacak şekilde sefere çıkmasına (Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen yolcu sayısı 75 ise tekne 75 yolcuyla, 160 yolcuysa 150 yolcuyla, 250 yolcuysa 150 yolcuyla, 350 yolcuysa 175 yolcuyla sefer yapabilecektir.),


2- Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin turun kapalı grupla gelenlerle (aile, yakın akraba, arkadaşlar) yapılması durumunda Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısıyla, günlük tur yapan teknelerin yine tam kapasiteyle faaliyetlerini icra etmesine,


3- Yolcu Gemisi/Yolcu Motoru/Feribot cinsinde seyir yapan gemiler için ilgi yazılarda belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına,


4- Yunan Makamlarının limanlarını açması durumunda, Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığının ilgi yazılarda belirtilen kısıtlamalar olmaksızın başlatılmasına,


Yeni tedbirlerin uygulamasında İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirlikleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tedbir ve kararları doğrultusunda, yeni normalleşme kurallarına azami dikkat edilerek iş ve işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.


İlgililere duyurulur.