Logo

Gemiadamı Belge Süreleri Uzatıldı

Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle gemiadamı değişimlerinde yaşanabilecek zorlukların önüne geçmek amacıyla uluslararası sefer yapan gemilerde görev yapmakta olan gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı, yeterlik ve GMDSS belgeleri ile STCW sertifikaları ve sağlık belgelerinin geçerlilik tarihleri herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış olup ülkemizden gemiye  katılacak gemiadamlarının  ise  Gemiadamı  Sağlık  Yoklama  Belgelerini  yenilemesi  gerekmektedir.

Bu  kapsamda,  ihtiyaç  halinde  yurt  dışındaki  denizcilik  idarelerine  sunulmak  üzere hazırlanan, Gemiadamı  Cüzdanı,  Gemiadamı  Yeterlik  Belgesi,  GMDSS  Radyo  Operatör  Belgeleri,  STCW sertifikaları ile Gemiadamı  Sağlık  Yoklama  Belgelerinin  sürelerinin  herhangi  bir  ilave  işleme  gerek olmadan 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığını bildiren ve  IMO tarafından sirküle edilen Bakanlığımız yazısı sunulmuştur. 

İş  sözleşmesi  normal  süresi  aşılan  ve  yurda  dönüşünü  talep  eden  gemiadamlarının  yurda dönüşlerinin ilk  fırsatta  sağlanması,  mümkün  olmadığı  takdirde  gerekçe  ve  kanıtlarıyla  beraber  kayıt altına  alınması ve  geminin  sonraki  seferlerine  bağlı  olarak  yapılacak  İdaremizce  de  onaylanan  güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, anılan süreçte maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca,  salgına  bağlı  olarak  ortaya  çıkabilecek  her  türlü  olumsuzluk  durumunun  da  dikkate alınması suretiyle,  azami  kontrat  süresinin  11  ayı  geçmeyecek  şekilde  gerekli  planlamanın  yapılması, gemiadamı  değişimlerinin  geminin  uğrak  yapacağı  planlı  limanlarda  mümkün  olmaması  durumunda, gemiadamı  değişimini  sağlamak  üzere  uygun limanlara  uğrak  yapılması  ve  ülkemiz limanlarına  sefer planlanması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.