Logo

08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe Dair Duyuru…


08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile 10/01/2020 tarihli, 2020/1 sıra numaralı ve 2661 sayılı Bakanlık Genelgesinin yürütmeleri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2020/476 Yd. ve 2020/474 Yd. İtiraz no'lu kararlarıyla durdurulmuştur.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bahse konu kararları gereği, söz konusu Yönetmelik ve Genelge uyarınca yapılan tüm yetkilendirme işlemlerinin yürütmesi durdurulmuştur.