Logo

Kılavuz Kaptan Sınavları 2021-2 Duyurusu

2021-1 sayılı duyurumuz ile, yetkili kılavuzluk teşkilatları ile liman işletmelerinden gelen görüşler doğrultusunda 2021 yılı kılavuz kaptan ihtiyacının 50 kişi olarak belirlendiği, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin 69 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olan adayların ilgili belgelerle beraber gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en geç 12 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiği bildirilmiştir.

 

Aynı duyuruda devamla, kılavuz kaptan yazılı ve sözlü sınavlarının Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezinde (UDEM) gerçekleştirileceği belirtilerek, başarılı olma esasları açıklanmıştır.

 

Bu kapsamda, kılavuz kaptan yazılı sınavları 17 Mayıs 2021 tarihinde, sözlü sınavları ise 18 Mayıs 2021 tarihinde UDEM'de gerçekleştirilecektir.

 

İçinde bulunulan pandemi sürecinde yabancı dil sınavlarının gerektiği sıklıkta yapılamaması nedeniyle, bu durumun oluşturacağı dezavantajların önüne geçilebilmesini teminen, kılavuz kaptan sınav başvuruları 20 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilebilecektir.