ILO - MLC 2006 Uygulamaları - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

ILO - MLC 2006 Uygulamaları

Bu kısım; denizcilik sektörüne yönelik olarak Bakanlığımızın ILO-MLC 2006 Sözleşmesi ile ilgili çalışmalarını ve uygulamalarını içermektedir.