Logo

DPA Uygulamaları

Bilindiği üzere DPA görevlendirmeleri, Bakanlığımız 2010/2 sayılı Genelgesi kapsamında yapılmaktadır. DPA’ların uygunluk kontrolleri ise DOC yıllık denetimleri ile SMS başlangıç/ara/ek denetimlerinde ilgi sertifikaları düzenleyen yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 03.10.2017 tarihli ve 75621 sayılı talimatımız ile, belirtilen gerekleri sağlayan ve Bakanlığımızca düzenlenen 1 günlük “farkındalık eğitimi”ne tabi tutularak sertifikalandırılan DPA’lara ayrı bir hak tanınmıştır. Bu DPA’ların sorumlu olduğu gemilerde ön sörveyler gemi yaşı, tipi, denetimlerdeki eksiklik sayısı ile Paris MoU’daki tutulma sayıları da dikkate alınarak 3 aylık periyotlarla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, ön sörvey uygulamaları, aşağıda isimleri verilen DPA’ların sorumlu oldukları belirtilen gemilere 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilecektir. Listede mevcut DPA’larda değişiklik olması durumu şirket tarafından ivedilikle Bakanlığımıza bildirilecektir. 

Gemi işletmecisinde, Bakanlığımızca sertifikalandırılan DPA’nın sorumluluğundaki gemilerin Paris MoU denetimlerinde tutulması durumunda ilgili DPA yazı ile uyarılır ve aynı yıl içinde ikinci bir tutulma durumunda ise Bakanlığımızca verilen DPA sertifikası 1 yıl süre ile askıya alınır.