Logo

Bayrak Çekme /Çıkma (BareBoat)

Çıplak Gemi Kiralama Sözleşmesi (Bareboat Charter Contract) Kapsamında Geçici Olarak Türk Bayrağından Çıkan veya Türk Bayrağı Çeken Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı

102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ve 655 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmış olması sebebiyle 08.01.2013 tarih ve 252 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan "Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı”, gelişen süreçte uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve bayrak devleti uygulamalarına paralel uygulamalar yapılması amacı ile güncellenmiş bulunmaktadır.

    "Çıplak Gemi Kiralama Sözleşmesi (Bareboat Charter Contract) Kapsamında Geçici Olarak Türk Bayrağından Çıkan veya Türk Bayrağı Çeken Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı" ismi ile güncellenen yeni talimat 19/10/2017 tarih ve 80450 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.