Logo

STCW SÖZLEŞMESİ’NİN I/10 KURALI GEREĞİNCE GEMİADAMLARINA VERİLEN BELGELERİN TANINMASI YÖNÜNDE PROTOKOL İMZALANAN ÜLKELER LİSTESİ

Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)'nin I/10 kuralı gereğince yabancı bayraklı gemilerde çalışabilmek için belge düzenleyen ülke ile çalışılacak bayrak ülkesi arasında protokol imzalanması gerekmektedir.


Türk gemiadamları, söz konusu protokoller kapsamında aşağıda adı geçen 37 adet ülke bayraklı gemilerde çalışabilme imkanına sahiptir.


Güncelleme tarihi : 05.05.2022

Karşılıklı olarak gemiadamları belgelerinin

tanınması protokolü imzalanan ülkeler

Türk gemiadamı belgelerinin tanınması

için anlaşma imzalananlar

1- BULGARİSTAN
1-    ALMANYA
2- İTALYA
2-    BELİZE
3- ROMANYA
3-    JAPONYA
4- MALEZYA
4-    POLONYA
5- TAYLAND
5-    PORTEKİZ
6- SİNGAPUR
6-    DOMİNİK
7- MALTA
7-    MARSHALL ADALARI
8- UKRAYNA
8-    BAHAMA
9- RUSYA
9-    BARBADOS
10- AZERBAYCAN
10-  VANUATU
11- İRAN
11-  ANTIGUA AND BARBUDA
12- HOLLANDA
12-  KAMBOÇYA
13- GÜRCİSTAN
13-  LİBERYA
14- KATAR
14-  SLOVAKYA
15- ÜRDÜN
15-  SEN VİNCENT VE GRANADA
16- DANİMARKA
16-  LÜKSEMBURG
17- HONG KONG
17-  LÜBNAN
18- NORVEÇ

19- BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)

20- FİNLANDİYA