KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK İLE PALAMAR HİZMETLERİNİN ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK İLE PALAMAR HİZMETLERİNİN ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNERGE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

S1: Palamar ücretlerine yönelik ücretlendirme nasıl yapılır?

C1: Geminin yanaşma ve ayrılma manevrasının bütünü için tarifeye uygun olarak tek bir ücret alınır.

 

S2: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen günlerin hangileri kapsam dahilindedir?

C2: Kanun’un 1’nci ve 2’nci maddesinde belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dikkate alınacaktır.

 

S3: Römorkörün refakat römorkörü olarak alınması hangi durumları kapsar?

C3: Römorkörün yanaşma ve ayrılma manevraları haricinde, geminin manevrasına fiili bir müdahalede bulunmadan emniyet amacıyla kullanılması refakat durumudur. Limanlar Yönetmeliği kapsamında geminin almasının zorunlu olduğu römorkörler refakat römorkörü olarak tanımlanamaz.

 

S4: Kendi pervanesiyle hareket edemeyen gemi ve su araçlarına yönelik artırımlı römorkörcülük ve kılavuzluk hizmeti ücretlendirmesi nasıl uygulanır?

C4: Geminin hareket kabiliyeti bulunmaması halinde römorkörcülük hizmeti %50 artırımlı, kılavuzluk hizmeti ise artırımsız uygulanır.

 

S5: İzmit Körfezi dışında demirleme/demir alma hizmetine yönelik ücretlendirme nasıl yapılır?

C5: Mer-i mevzuat kapsamında demirleme yapacak gemilerin kılavuz kaptan almasının zorunlu olduğu haller Limanlar Yönetmeliği ile hüküm altına alınmış olup belirlenen yerler haricinde demirleme/demir alma ücreti alınamaz.

 

S6: Hizmetlerin gemi veya kıyı tesisi kaynaklı aksaması durumunda bekleme ücreti alınacak mıdır?

C6: Verilen hizmetlerin ücretlendirmesi saat bazında değil hizmet kalemi bazında alınır. Bu sebeple bekleme ücreti alınmayacaktır.

 

S7: Katamaran, yat veya trimaran vb. gemi cinsleri için ücretlendirme nasıl uygulanacaktır?

C7: Dahil olduğu sınıftan (yolcu veya diğer gemiler) ücret tahsil edilir.

 

S8: Yer değiştirme işlemleri hangi durumları kapsar ve ücretlendirme nasıl yapılır?

C8: Aynı tesis içinde ordinosuz yapılan yer değiştirme hizmetlerinde ücret tahsil edilmez. Ordino ile yapılan yer değiştirme hizmetlerinde Yönergede belirtilen hükümlere göre ücretlendirme yapılır. Aynı tesis içinde demirleme ordinosu alınması durumunda bu hizmetler yer değiştirme kapsamında değerlendirilmez.

 

S9: Tablolardaki “Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler Sütunu” hangi durumlarda uygulanır?

C9: Bir Türk limanından gelen veya bir Türk limanına gidecek olan Türk Bayraklı bir gemiye, tipine, yüklü olup olmadığına veya yük varsa bunun transit / yurt dışı yükü olup olmadığına bakılmaksızın “Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler Sütunu” uygulanır (Yönerge 5-1-ğ bendi). Kabotaj tarifesine tabi olan Türk Bayraklı gemilere ise ayrıca %20 indirim uygulanmaz (Yönerge 6-1-a bendi).


S10: İhtiyari olarak geminin talebi ile verilen kılavuzluk hizmetlerine yönelik ücretlendirme nasıl yapılır?

C10: Zorunlu olmadığı halde gemi kaptanı tarafından yazılı talep yapılarak kılavuz kaptan istenmesi halinde kılavuzluk hizmeti ücrete tabidir. Kaptanın “Gemi kaptanı tarafından kılavuz kaptan talebi yapılmıştır. – Pilot was requested by the Master.” yazılı talebi İdare veya liman başkanlığı denetimi için saklanır. Verilen hizmete ilişkin Yönergede belirtilen ücretler uygulanır.

 

S11: Seyir İzin Belgesi düzenlenerek sefer yapan gemilere verilen hizmetlerin LYBS girişi nasıl yapılır? 

C11: Bu gemilerin LYBS girişleri “Sefersiz Römorkör İşlemleri” veya "Sefersiz Kılavuzluk İşlemleri" bölümünden yapılacaktır.

 

***Yönerge kapsamında örnek hesaplamalar için tıklayınız.