Logo

Tüm Uygulama Talimatları

KONUSUSayıTarihiBulunduğu Kategori
Fumigasyon Operasyonu2013/427.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IMO-PERGE Teknik Performans Analiz ve Geliştirme Sistemi2012/319.12.2012GENEL HUSUSLAR
Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu2013/319.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI

MARPOL 73/78 Sözleşmesi Kapsamında Kategorize Edilmemiş Sıvı Maddelerin

Dökme Olarak Denizyolu ile Taşınması

2010/0916.12.2010MARPOL UYGULAMALARI
Arama ve Kurtarma Hizmetlerinde Gecikmelerin Önlenmesi2011/4026.10.2011ARAMA KURTARMA
IMO Sözleşmeleri Gereği Yapılacak Zorunlu Bildirimler ve Raporlar2013/406.03.2013GENEL HUSUSLAR
Pilot Transfer Donanımları2013/5615.05.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
IMO Toplantılarına Katılım ve Koordinasyon Genelgesi2013/506.03.2013GENEL HUSUSLAR
IMO Tavsiye Kararlarının İç Hukuka Aktarılması Hakkında Genelge2013/606.03.2013GENEL HUSUSLAR
Benzen İçeren Dökme Sıvı Yükler İle İlgili Emniyet Tedbirleri2013/527.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Demir Cevheri Taşımacılığı2013/1204.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Dökme Haldeki Tahılların Emniyetli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod2013/219.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
COSPAS-SARSAT EPIRB Cihazları ile İlgili Hizmet ve Düzenlemeler2011/4426.10.2011ARAMA KURTARMA
Deniz Yardım Servisleri2011/4726.10.2011ARAMA KURTARMA
Denizde Tıbbi Yardım Hizmetleri2011/4226.10.2011ARAMA KURTARMA

Gemi Kaptanlarına Su Alma ve Olumsuz Hava Şartlarından Kaçış Hakkında

Talimatlar

2011/1526.10.2011ARAMA KURTARMA
IMSBC Kod da Değişiklik2013/4902.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IMSBC Kod Uygulamaları2013/4318.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
INF Kod Uygulamaları2013/1504.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasının Kolaylaştırılması2013/1404.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
GMDSS Master ve Küresel Arama Kurtarma Planları2011/4526.10.2011ARAMA KURTARMA
Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Taşınması2013/1304.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Uluslararası Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod)2013/4802.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Yüklerin Doğru Adlarının Kullanılması2013/627.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması2013/119.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
BLU Kod ve BLU Rehber2013/5107.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IMDG Kod Eğitimleri2013 / TMKTDGM27.03.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Bitkisel Yağların Genel Kargo Gemilerinde Taşınması2013/5509.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Gemilerde Kapalı Mahallere Giriş2013/5409.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Linyit Kömürü Briketi ve Kömür Yüküne İlişkin Sıcak Alan Tanımı2013/5007.05.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Otomatik Tanımlama Sistemi(OTS)Cihazları2013/5213.05.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
İlgili Belgelerde STCW Sözleşmesine Yapılan Referans2013/2118.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Ro-Ro Yolcu Gemilerinin Sörvey ve Denetimleri2013/1818.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemilerdeki Teknik İşletme ve Bakım El Kitapları2013/3618.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Tutulma Durumunda Bayrak Devletini Bilgilendirme2013/2318.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
SOLAS 74 Kural I/18in uygulanması2013/1918.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Tehlike ve Acil Durum Haberleşmeleri2011/4826.10.2011ARAMA KURTARMA
Bayrak Devleti İsteği Üzerine Gemiyi Alıkoyma2013/2018.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yabancı Bayraklı Gemilere Sertifika Düzenlenmesi2013/2718.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Türk Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Çalışmaları2011/4126.10.2011ARAMA KURTARMA
Yüksek Hızlı Teknelerin İşletme İzinlerinde Özel Koşullar2013/2618.04.2013GEMİ OPERASYONLARI
IMO Şirket Numarası2013/4519.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma Kılavuzu

(IAMSAR Kılavuzu)

2011/4626.10.2011ARAMA KURTARMA
IMO Sözleşmelerinde Özel Durumlar Uygulaması2013/2918.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Yolcu Gemileri Arama Kurtarma İşbirliği Planı ve Arama

Kurtarma Hizmetlerinden Uzak Alanlarda İşletilen Yolcu Gemileri

için Acil Durum Planları

2011/4326.10.2011ARAMA KURTARMA
Can Filikalarında Oluşan Kazalar2013/2818.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Türk Bayraklı Gemilere Düzenlenen Belgelerin Geçerlilik Süresi2013/4619.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yük Bağlama Kılavuzunun Hazırlanması2013/2518.04.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IMO ORTAK YORUMLARININ (UIs) UYGULANMASI2013/801.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Sürekli Özet Kayıt Belgesindeki Bilgiler2013/2218.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
ISM Kod ile İlgili Hususlar2013/4118.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemi Rotalama ve Raporlama Sistemleri Uygulama Talimatı2013/701.04.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Yolcu Gemilerindeki Gemiyi Terk ve Yangın Talimlerinin Periyodik Denetimi2013/2418.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
SOLAS Bölüm II-1 hakkında2013/3018.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Belge Asıllarının Gemide Bulunmaması2013/3118.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemilerde Bulundurulacak IMO Yayınları2013/3218.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
IMO Numarasının Gemi Planlarına İşlenmesi2013/3318.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Sürvey Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesi2013/3418.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Liman Devleti Denetimlerinde Dökme Yük Gemilerinin Yapısal Durumunun

Kontrolleri

2013/3518.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Liman Devleti Kontrolü Uzmanları Etik Kuralları2013/3718.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Genişletilmiş Sörvey Programına Tabi Olmayan Gemiler2013/3818.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
İlk Sörvey Teriminin Uygulanması2013/3918.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Gemi Kaptanlarına Su Alma ve Olumsuz Hava Şartlarından Kaçış Hakkında

Talimatlar

2013/4018.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Nükleer Gemilerin Özel Kontrolleri2013/4218.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Türk Bayraklı Gemilere IMO Sözleşmeleri Kapsamında Düzenlenen

Belge Formları

2013/4419.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
IMO Döküman Takibi Genelgesi2013/206.03.2013GENEL HUSUSLAR
IMO Sunulacak Belgeler Genelgesi2013/306.03.2013GENEL HUSUSLAR
Uzak Mesafede Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi2013/5715.05.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Sertifikalar ve Kontrol Listeleri2013/5307.05.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Sertifikalı Teknik Eğitim Programı Uygulama Talimatı2013/10031.05.2013DİĞER
Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Acil Durumlar ve EmS Rehberi2013/6625.06.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi2013/6925.06.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Taşınabilir Oksijen ve Gaz Detektörleri2013/6325.06.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu2013/6425.06.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI

Yolcu gemileri arama kurtarma işbirliği planı ve

arama kurtarma hizmetlerinden

uzak alanlarda işletilen yolcu gemileri için acil durum planları

2013/904.04.2013ARAMA KURTARMA
COSPAS-SARSAT EPIRB cihazları ile ilgili hizmet ve düzenlemeler2013/1004.04.2013ARAMA KURTARMA
Arama ve kurtarma hizmetlerinde gecikmelerin önlenmesi2013/1104.04.2013ARAMA KURTARMA
Standart dışı yer tespiti ve acil uyarı cihazları2013/1615.04.2013ARAMA KURTARMA
GMDSS Master Plan ve Global SAR Plan güncellemeleri2013/1715.04.2013ARAMA KURTARMA
Akıllı Telefonlar ve Diğer Bilgisayar Cihazları Arama Kurtarma Uygulamaları2013/6124.06.2013ARAMA KURTARMA
Cankurtarma İşaretleri ve Tehlikedeki Şahıslara Yardım Usulleri2013/6224.06.2013ARAMA KURTARMA
Ön Yıkama Uygulamaları ve Muafiyet2013/7111.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Tıbbi İlk Yardım Rehberi2013/7011.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IMO Strateji Genelgesi2013/106.03.2013GENEL HUSUSLAR
Gemilerde Bozulmuş Yüklerin Yönetimi2013/5917.06.2013MARPOL UYGULAMALARI
Bayrak Devleti Denetimi Uzmanları Etik Kuralları.2013/10231.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Liman Devleti Denetimi(PSC)Uygulama Talimatı2013/10431.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yolcu Gemilerinin Emniyetinin Artırılması2013/9726.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
LRIT Sisteminin Sürvey ve Belgelendirmesi2013/9826.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Tamamen Kapalı Can Filikalarında Dalış Elbiselerinin Giyilmesi2013/8723.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemilerde Bulunan Hız Ölçüm Cihazları2013/8623.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Can Kurtarma Filika Talimleri2013/8523.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemiye Giriş- Çıkış Ekipmanlarının Emniyeti2013/8423.07.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yüksek Hızlı Teknelerin İşletme İzinlerinde Özel Koşullar2013/2618.04.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Sintine Suyu Arıtma Sistemlerinin Bakımı, İşletimi ve Onarımı2013/6017.06.2013MARPOL UYGULAMALARI

Yarı Kapalı ve Kapalı Deniz Alanlarında Kruvaziyer Gemilerden

Atık Suların Deşarjı

2013/6526.06.2013MARPOL UYGULAMALARI
Akdeniz'de Yük Mahalli Yıkama Suyu Boşaltımı Hk.Uluslararası Karar2013/6726.06.2013MARPOL UYGULAMALARI
MARPOL Ek V'in Uygulanması İçin 2012 IMO Rehberi2013/6826.06.2013MARPOL UYGULAMALARI
GMDSS Master Plan ve Global SAR Plan Güncellemeleri2013/9626.07.2013ARAMA KURTARMA
Denizde Mücbir Sebepler ve Kişi Kapasitesinin Aşılması2013/11106.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Elleçlenmesi2013/8826.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı Tekneler için Uygunluk Belgesi2013/10130.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Kitle Kurtarma Operasyonları (KKO)2013/10908.07.2013ARAMA KURTARMA
Meteorolojik Uyarılar, Rasat ve Hava Rotolama Hizmetleri2013/9926.07.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Gemilerde bulundurulacak Sertifikalar ve IMO yayınları2013/10502.08.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Sörvey Rehberi2013/10706.08.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Muafiyetlerin IMO'ya Bildirimi Hakkında2013/10606.08.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri2013/10806.08.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Sintine Pompalarının Deniz Çıkışları Hk.2013/13303.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası Ekine ait Revizyonlar2013/13903.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Mevcut Sertifikaların Yeni Düzenlemelere Göre Yenilenmesi Süreci Hk.2013/14003.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Demirli Halde Bulunan Gemilerde Demir Vardiyası Tutma Prensipleri2013/11202.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Hızlı Can Kurtarma Botu2013/11302.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Denizcilik Haberleşmesi2013/11402.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
GMDSS Operatörleri2013/14703.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Acil Durum Yedekleme Prosedürleri2013/13626.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Acil Durumlar Hk_2013/14126.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Deniz Radar Sistemleri Hk_2013/13826.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
ENC-ECDIS Hk_2013/14226.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Gece Vardiyası Hk.2013/14326.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
OSV Kod2013/14526.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Sefer Planlaması2013/13426.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Vardiya Düzenleri Hk_2013/13526.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Yolcu Gemisi Servis Motoru-Botu Hk_2013/13726.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Denizde Haberleşme2013/14426.08.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
IMDG Kod Uygulamaları2013/14603.09.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Dökme Halde Tahıl Taşınması Uygulamaları ve Muafiyetler2013/10331.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Dökme Yük Gemilerinin Ambar Kapakları2013/7925.07.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Yangınla Mücadele Artık Sularının Drenaj Sistemi2013/7325.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Duman Detektörlerine Eşdeğer Nitelikteki Detektörler2013/7425.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yeni Yolcu Gemilerinin Duman Kontrol ve Havalandırma Sistemleri2013/7525.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Alçak Konumlu Aydınlatma Sistemlerine Alternatif Sistemler2013/7725.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Ro-Ro Kargo Bölümlerinde Bulunan Havalandırma Sistemleri2013/8125.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yolcu Gemilerinde Su Baskını Tespit Sistemleri2013/7625.07.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Güverte Kaplamalarının Tutuşabilirliği İle İlgili Yangın Test Prosedürleri2013/9329.07.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Kardeş (Eş) Gemilerin Stabilite Kontrolleri2013/7825.07.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Yükleme ve Stabilite Programları2013/9029.07.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Ondüle Perdelerde Emniyet Tedbirleri2013/8025.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Gemilerdeki Helikopter Tesislerine İlişkin Standartlar2013/9229.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yüksek Hızlı Teknelerde (HSC) Acil Güç Kaynağı2013/8929.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Dinamik Konumlandırma Sistemlerine Sahip Gemiler2013/9129.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Kutup Sularında Seyreden Gemiler2013/9429.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Petrol Tankerlerinde Baş ve Kıç Yükleme ve Tahliye Tertibatları2013/9529.07.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Hk.2013/14913.09.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Sertifikalı Teknik Eğitim Programı2013/0115.05.2013GENEL HUSUSLAR
Sertifikalı Teknik Eğitim Programı Uygulama Talimatı2013/5815.05.2013DİĞER
IBC Kod Uygulamaları2013/8224.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
IGC Kod Uygulamaları2013/8324.07.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
STCW 78 Uluslararası Sözleşmesi Kod B Uygulamaları2013/17013.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Yüksek Hızlı Teknelerin Bakım-Tutum ve Kontrol Gerekleri2013/17720.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Dökme Yük Gemilerinde Gerekli Stabilite Koşulları2013/15016.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Çocuk Can Yeleği Sembolü2013/15116.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
2009 MODU Kodu2013/15216.09.2013DENİZDE GÜVENLİK
Yarı Batık Ünitelerin Stabilite Hesapları2013/15316.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Hiperbarik Tahliye Sistemleri2013/15416.09.2013DENİZDE GÜVENLİK
Gemi Tasarımı, Yapısı, Tamiri ve Bakımı2013/15516.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Kıyıda Enerji Temini2013/15616.09.2013DİĞER
Sintine ve Slaç Elleçleme Sistemlerinin Onaylanması2013/15716.09.2013MARPOL UYGULAMALARI
Güvenlik Belgeleri2013/17820.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Tanker Sertifikaları2013/17920.09.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Sintine Kirlilik Önleme Cihazları2013/15816.09.2013MARPOL UYGULAMALARI

Makine ve Kargo Pompa Dairelerindeki Eşdeğer

Su Bazlı Yangın Söndürme Sistemleri

2013/15916.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Yolcu Gemileri Kabin Balkonlarındaki Yangın Söndürme

Sistemlerinin Onayı

2013/16116.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
SOLAS Kurallarının Uygulanması2013/16317.09.2013DİĞER
Yolcu Gemilerinin Dış Alanlarının Yangın Riskinin Değerlendirilmesi2013/16416.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Makine Dairelerinde Sabit Yangın Söndürme Sistemleri2013/16516.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yolcu Gemilerindeki Su Baskını Tespit Sistemleri2013/16616.09.2013DENİZDE GÜVENLİK
Uluslararası Hasarsız Stabilite Kodu2013/16716.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
FSS Kod Uygulaması Hakkında Rehber2013/16816.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Can Filikası ve İndirme Donanımı Servis Sağlayıcıları2013/16916.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Periyodik Sürvey Teriminin Anlamı Hakkında2013/18923.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
ISM Kod Gereklilikleri Hakkında2013/19023.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
MMSI Kayıtları ve Arama Kurtarma Veritabanı2013/11007.08.2013ARAMA KURTARMA
Asbest İçeren Malzemeler2013/11509.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Termal Koruma2013/11609.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yolcu Gemilerindeki Can Kurtarma Araçları2013/11709.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Tam Kapalı Can Kurtarma Araçlarında Oluşan Motor Kaynaklı Gazlar2013/11809.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Serbest Düşme Can Kurtarma Filikalarının İniş Performansları2013/11909.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Gemilerdeki Yangın Kontrol Planlarında Kullanılacak Grafiksel Semboller2013/12009.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Makine Dairesi Yağ/Yakıt Sistemleri2013/12109.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yolcu Gemilerindeki Acil Kaçış Düzenlemeleri2013/12209.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Makine Dairelerinin Yerleşim Planı Tasarımı ve Tertibi2013/12309.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI

Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerdeki Kuru Kimyasal Tozlu Yangın

Söndürme Sistemleri

2013/12409.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
IMO Ortak Yorumlarının (UIs) Uygulanması (LL)2013/12509.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Üstü Açık Ambarlı Konteyner Gemileri2013/12609.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Hasar Kontrol Plan ve Kitapçıkları2013/12709.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Gazlı Sabit Yangın Söndürme Sistemleri2013/12809.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Büyük Yangın Kapılarının Yangın Performansının Değerlendirilmesi

ve Onaylanması

2013/12909.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Emniyetli Şekilde Yedekte Çekme2013/13009.09.2013GEMİ OPERASYONLARI
Yük Gemilerinde Büyük Çaptaki Değişiklik ve Tadilatlar2013/13109.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Düşme Önleyici Donanımlar (FPD)2013/13209.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Muafiyet ve Eşdeğer Uygulamalar hk.2013/19125.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemilerde Kullanılan Teçhizatlar2013/17121.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
SOLAS Bölüm II-2'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/17221.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
SOLAS Bölüm II-1'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/17321.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
SOLAS Bölüm VIII, XI-I ve XII'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/17421.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yükleme Sınırı Sözleşmesinde İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/17521.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Can Salları Serbest Yüzme Tertibatı2013/17621.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yolcu Gemilerinin Emniyetinin Artırılması2013/19225.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Yük Bağlama El Kitabının Hazırlanması Hk.2013/19325.09.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk.2013/19425.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Acil Durum Yangın Pompasının Kapasitesi2013/16016.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Sabit Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemlerinin Bakım ve Denetimleri2013/16216.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Makine ve Kargo Pompa Daireleri Yangınlarını Önleme Tedbirleri2013/18230.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yolcu Gemilerinin Emniyet Sistemlerinin Kontrol ve İzlenmesi2013/18330.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Dökme Halde NGHP Taşıyan Gemilerin İnşaatı ve Ekipmanları İçin

Geçici Rehber

2013/18430.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI

Yüksek Hızlı Tekneler Hakkında Uluslararası Emniyet Kodu

(HSC Code,2000)

2013/18530.09.2013SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Gemiye Binme ve Gemiden İnme Araçları2013/18630.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Gemi İnşa Dosyasının İçeriği2013/18730.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
İçinde Hava Kullanılan Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemi2013/20230.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Ro-ro Mahalleri ve Özel Kategori Alanlarda Su Bazlı Yangın

Söndürme Sistemleri

2013/20930.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
IBC Kod Bölüm 17 Minimum Gereklilikler2013/20630.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yolcu Gemilerinde Can Salı İndirme Donanımı2013/20130.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Sabit Hidrokarbon Gaz Tespit Sistemlerinin Tasarımı, İnşası ve Testleri2013/20330.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Tank Boyalarının Performans Standartları2013/20530.09.2013TUTUNMA ÖNLEYİCİ KAPLAMA UYGULAMALARI
Yüksek Genleşmeli Sabit Köpük Sisteminin Test ve Onayı2013/20430.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Su-Buharı Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Testi İçin Bilimsel Yöntemler2013/20730.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Doğalgaz Yakıtlı Makine ile Donatılmış Gemiler2013/20830.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
IMDG Kod Uygulamaları2013/18023.09.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
INF Kod Uygulamaları2013/18123.09.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
1994 ve 2000 HSC Kodlarında İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/19530.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
MARPOL Sözleşmesinde İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/19630.09.2013MARPOL UYGULAMALARI

MSC.215(82), MSC.288(87) ve MSC.289(87) sayılı Kararlarda İdarenin

Takdirine Bırakılan Hususlar

2013/19730.09.2013TUTUNMA ÖNLEYİCİ KAPLAMA UYGULAMALARI

MSC.133(76) ve MSC.168(79) sayılı Kararlar ile 1997 SOLAS

Konferansı Kararlarında

İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar

2013/19830.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
COLREGS'te İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/19930.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
SOLAS Bölüm III'te İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/21130.09.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
LSA Kodu'nda İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/21230.09.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yangın Test Prosedürlerinin Uygulanması Hakkında Uluslararası Kodunda2013/21330.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu'nda İdarenin

Takdirine Bırakılan Hususlar

2013/21430.09.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
2008 IS Code'da İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar2013/21530.09.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ

IMSBC ve Grain Kodlarında Konstrüksiyon ve Stabilite Kapsamında İdarenin

Takdirine Bırakılan Hususlar

2013/20001.10.2013BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Denizde Yakıt, Yağ ve Su İkmal Operasyonları2013/21002.10.2013ACİL MÜDAHALE
Kapalı Yük Alanlarının Drenajı2013/21602.10.2013GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Dökme Yük Gemilerinin Emniyeti2013/21702.10.2013DENİZDE GÜVENLİK
Sabit Yangın Söndürme Sistemlerinde Köpük Konsantrasyonunun Testi2013/21902.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Yolcu Gemisi Sistemlerinin İmkan ve Kabiliyetlerinin Değerlendirilmesi için

Geçici Açıklamalar

2013/22002.10.2013DENİZDE GÜVENLİK
Kategori A Makine Mahallerinde Su Bazlı Lokal Yangın Söndürme Sistemleri2013/22102.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
SOLAS Kural II-2/10.7.1.4 Kapsamında Katı Dökme Yüklerin Listesi2013/22202.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE

Ham Petrol Tankerlerinin Kargo Tanklarının Kaplama Sistemlerinin

Bakım ve Onarımı Hakkında Rehber

2013/22302.10.2013TUTUNMA ÖNLEYİCİ KAPLAMA UYGULAMALARI

Yolcu Gemisi Kaptanlarının Limana Emniyetli Geri Dönüşlerine İlişkin

Operasyonel Bilgiler Rehberi

2013/22402.10.2013DENİZ EMNİYETİ
İnert Gaz Maddesi Olarak Nitrojen Kullanılan Tankerlerde Tanka Giriş Rehberi2013/22502.10.2013DENİZ EMNİYETİ
Tehlikeli Malların Taşınmasında Uygulanan Özel Yangın Koruma Gereksinimleri2013/22602.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yolcu Gemileri Genel Acil Alarmına Eklenecek Görsel Unsur2013/22702.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Filika Kontrol Düzenlemelerinin Standardizasyonu için Rehber2013/22802.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Sahte ve Standart Dışı Can Kurtarma Teçhizatları2013/22902.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Ro-ro Mahalleri ve Özel Kategori Alanlarda Yangın Söndürme Sistemleri2013/23002.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Gemide Yağlı Atık Kirliliğini Önleme Planı Hk.2013/23109.09.2013MARPOL UYGULAMALARI
Yağ Kayıt Defterine Operasyonların Kayıt Edilmesi2013/23209.09.2013MARPOL UYGULAMALARI

Makine Mahalli ve Kargo Pompa Dairesi İçin Su Bazlı Sabit

Yangın Söndürme Sistemleri

2013/23302.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
MODU'ların Demirleme Sistemleri2013/21804.10.2013GEMİ OPERASYONLARI
Ro-Ro Gemilerinde Küpeşte Eklenen B Sınıfı Perdeler2013/23401.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Yolcu ve Kargo Gemilerinde Kullanılacak Yanıcı Malzemeler2013/24201.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Ham Petrol Tankerlerine Muafiyet Tanınması2013/23501.10.2013GEMİ OPERASYONLARI
Helikopter Tesislerindeki Yangın Söndürme Teçhizatının Onayı2013/23601.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Yangından Korunma Sistem ve Teçhizatlarının Bakım ve Denetimi2013/23701.10.2013YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE
Can Filikalarının Yükte Bırakma Donanımının Değişim Tarihi2013/23801.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Sintine Pompa Düzenlemeleri2013/23901.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Gemi Manevra Kabiliyeti Standartları2013/24001.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Dökme Yük Gemileri için IACS Birleştirilmiş Gereklilikleri2013/24101.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
MSC.1/Circ. 1328 Sirkülerine Tabi Şişirilebilir Cansalları2013/24331.10.2013GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
Güvenlik Belgeleri2013/24414.11.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Gemiadamı Cüzdan Basımı2013/24514.11.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
STCW 2010 Manila Değişiklikleri-12013/24804.12.2013GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
IMSBC Kod Uygulamaları2013/25031.12.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Gemi Güvenlik Belgeleri2014/25314.01.2014GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Gemilerde Acil Durum Planlaması2014/25515.01.2014SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
NBDP Haberleşme2014/25615.01.2014SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Gemide Delillerin Toplanması2014/25415.01.2014SEYİR,COLREG,GEMİ TRAFİĞİ VE RAPORLAMA,TELSİZ HABERLEŞMESİ,GMDSS
Sürvey Rehberi2014/25724.01.2014BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Gemi Adamlarının Karaya Çıkışları2014/25925.03.2014DENİZ TİCARETİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI
Liman Devleti Denetimleri (PSC) Hk.2014/26002.04.2014BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Uygulama Talimatları2014/26102.04.2014BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Demir Cevherinin IMSBC Koda Eklenmesi2013/25131.12.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri2013/25231.12.2013YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Çapraz Su Basması Düzeneği Değerlendirme Yöntemi2014/26206.05.2014GEMİ DENGESİ,YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİ
Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi (EEDI) 2013 Rehberi2014/26306.05.2014GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
MODU Kodu2014/26406.05.2014BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Elektronik Yalpa Ölçerlerin Performans Standartları2014/26506.05.2014BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME
Ana Makine Güç Düşümleri Hk.2014/26609.05.2014GEMİ DİZAYN VE TEÇHİZATI
MARPOL Ek VI - Kural 132014/26717.06.2014MARPOL UYGULAMALARI
MARPOL Ek VI - Kural 132014/26804.07.2014MARPOL UYGULAMALARI
MARPOL Ek VI - Kural 132014/26908.08.2014MARPOL UYGULAMALARI
Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi)2014/27022.08.2014YÜKLER VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi (Atölye Stajı)2014/27205.11.2014GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Belge Yenileme İşlemleri2014/27130.10.2014GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
STCW-78, 2010 Değişiklikleri-22014/27304.12.2014GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
MARPOL EK VI Kural 132016/274-129.06.2016MARPOL UYGULAMALARI
Bayrak Devleti Sorumluluklarımızın Takibi2018/0114.02.2018BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI,DENETİM VE BELGELENDİRME

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması,

Gemiadamı Yeterliliklerinin  ve

STCW sertifikalarının Yenilenmesine İlişkin Uyg.T.

2018/1 GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK
Gemiadamları Başvuru ve Sicil İşlemlerine İlişkin Uygulama Talimatı2018/2 GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK

Gemiadamlarının Belgelendirmesine Yönelik Eğitim Veren Kurumlara

İlişkin Uygulama Talimatı

2018/3 GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK

Amatör Denizci Eğitim ve Sınavlarına İlişkin Uygulama Talimatı

2018/4 GEMİ ADAMLARI,İŞ GÜVENLİĞİ,ÇALIŞMA ŞARTLARI,SAĞLIK