IMO Sözleşmeleri - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

IMO Sözleşmeleri

NOKISALTMAİNGİLİZCE ADITÜRKÇE ADI
1AFS 2001International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 20012001 Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme
2BUNKERS 2001International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 20012001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme
3BWM 2004International Convention for the Control and Management of Ships? Ballast Water and Sediments, 20042004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme
4CLC 1969International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme
5COLREG 1972Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 19721972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme
6COS-SAR 1988The International COSPAS SARSAT Programme AgreementUluslararası COSPAS-SARSAT Programı Anlaşması
7CSC 1972International Convention for Safe Containers, 19721972 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme
8FAL 1965Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 19651965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi
9FUND 1971International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme
10HNS 1996International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 19961996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme