Logo

TÜRKİYE, HONG KONG DENİZCİLİK İDARESİ İLE STCW PROTOKOLÜ İMZALANDI.

2500 adet gemi ile dünyanın en büyük 5. bayrak taşıyıcısı olan Hong Kong ile imzalanan anlaşma ile  Türk gemiadamlarına önemli bir istihdam kaynağı oluşturuldu…

Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)'nin I/10 kuralı gereğince yabancı bayraklı gemilerde çalışabilmek için belge düzenleyen ülke ile çalışılacak bayrak ülkesi arasında protokol imzalanması gerekmektedir.

10 Aralık 2020 tarihinde Hong Kong Denizcilik İdaresi ile imzaladığımız STCW Protokolü ile Türkiye’nin STCW Protokolü imzaladığı ülke sayısı 34’e yükselirken; imzalanan anlaşma ile Türk gemiadamlarımızın Hong Kong Bayraklı gemilerde çalışabilmesinin önü açılmış oldu.

Ülkelerin sahip olduğu gemi tonajlarına göre yapılan sıralamada, Hong Kong’un 2500 adet gemi ile dünyanın en büyük 5. bayrak taşıyıcısı konumunda olması göz önüne alındığında imzalanan anlaşma Türk gemiadamlarının Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerinin önü açılarak önemli bir istihdam kaynağı oluşturuldu.

İmzalanan protokol ile tüm zabitan yeterlikleri ile tanker sertifikaları iki ülke tarafından karşılıklı olarak tanınmış olup tayfa sınıfı gemiadamları için uygunluk onay belgesi (endorsement) aranmamaktadır.