Logo

ZABİTAN SINIFI GEMİ İNSANI YETERLİKLERİ İÇİN İSTENEN YABANCI DİL SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ilgili maddelerinde, YDS’nin İngilizce bölümünden veya ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav türlerinden alınacak puanlar belirtilmiştir.  


Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin “İngilizce Başarı Esasları” başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrası; “Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik belgelerine sahip olmak için yine Yönetmelikte belirtilen İngilizce başarı esasları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; Bu başarı esaslarını yerine getirmek için, YDS’nin İngilizce bölümünden veya ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav türlerinden tabloda belirtilen puanlara denk puan almak gereklidir.”   hükmünü amirdir.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.02.2016 tarihinde Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu; 18.09.2017  tarihinde ise Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi yayınlanmıştır. (https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html)


Bahse konu Yönergeyle, uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlarca yapılan sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) eşdeğerlik taleplerinin değerlendirilmesi ile eşdeğerlik tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi’nin 6 ncı maddesi üçüncü fıkrası (d) alt bendinde;  sınavlara eşdeğerlik verilmesi/eşdeğerliğin devamı doğrultusunda sınavı yapan kuruluştan aranacak şartlar arasında; “(d) Sınav Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması” hükmü yer almaktadır.  


Gemi insanlarından bazı yeterlilikler için aranan yabancı dil yeterliği için e-YDS dahil YDS sınavları kabul edilmekte olup, ÖSYM tarafından hüküm altına alınan uygulama kapsamında, Türkiye’de yapılan TOEFL gibi YDS eşdeğeri kabul edilen sınavların Bakanlığımızca kabul edilebilmesi için ÖSYM tarafından devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması şartı arandığından, devlet üniversitesi binalarında yapılmayan bu tür sınavlar ile ev ortamında yapılan (sınav sonuç belgesinde Home Edition yazan) sınavlar kabul edilemeyecektir.


ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılacak YDS ile e-YDS sınav tarihleri aşağıda verilmektedir.


2021 YDS Sınav Tarihleri

18.04.2021

10.10.2021

 

2021 e-YDS Sınav Tarihleri

27.02.2021  (02-18.02.2021 Başv.)

21.08.2021

08.05.2021

25.09.2021

29.05.2021

13.11.2021

19.06.2021

11.12.2021

10.07.2021

 


 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.