Logo

Tehlikeli Madde Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilmesi Hakkında

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle, ülkemizde ilgili kurumlarca yürütülmekte olan tedbirlere ilave olarak yayılımın önlenmesi ve virüse maruz kalmış vakalar ile temasın sınırlandırılması amacıyla tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasına ilişkin eğitimlere yönelik alınan tedbirler doğrultusunda eğitim vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşları/işletmelerce sınıf ortamında yüz yüze eğitim formatında düzenlenen eğitim programlarının 31.12.2020 tarihine kadar uzaktan canlı eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesi uygun görülmüştü.

Ülkemizde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ve ülke genelinde devam etmekte olan tedbirler kapsamında, Bakanlığımızca deniz gözetim hizmetleri ile tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınmasına yönelik yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca yüz yüze eğitim formatında düzenlenen eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmesinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup söz konusu eğitimlerin mevzuata uygun şekilde, e-Devlet Sistemi üzerinden Bakanlığımıza bildirilerek bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla (bilgisayar, tablet, mobil telefon vb.) gerçekleştirilmesi hususu önemle duyurulur.