Rusya Federasyonu Limanlarının İşleyişine İlişkin Güncel Bilgiler - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Rusya Federasyonu Limanlarının İşleyişine İlişkin Güncel Bilgiler

Diğer üye ülkelere bildirilmek üzere Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) gönderilen, “Rusya Federasyonu Limanlarının İşleyişine İlişkin Güncel Bilgiler” konulu Mektupta özetle; Rus limanlarına giriş ve çıkış işlemlerinin ilgili ulusal ve uluslararası kurallara göre devam etiği, Ukrayna vatandaşları dahil hiçbir ülke vatandaşı gemi personeline ayrımcılık yapılmadığı, SOLAS, STCW ve MLC Sözleşmelerinin gereklerinin uygulandığı ifade edilmektedir.