Logo

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge

12.04.2023 tarihli ve E.1088510 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.