Logo

Kılavuz Kaptan Sınavları 2021 Duyurusu


Bakanlığımız tarafından 2021 yılı içerisinde yapılacak Kılavuz Kaptan sınavları ile ilgili süreç belirlenmiştir.


Yetkili kılavuzluk teşkilatları ile liman işletmelerinden gelen görüşler doğrultusunda 2021 yılı için 50 kılavuz kaptan kontenjanı belirlenmiştir. Bu kapsamda, “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği”nde yer alan gerekli şartları sağlayarak başvuruda bulunan adaylardan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlara diğer şartları da sağlamaları halinde kılavuz kaptan yeterliği verilecektir.


Anılan Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olan ve kılavuz kaptan olmak isteyen adayların, bu şartlara haiz olduklarını gösteren bilgi, belge ve dokümanları içeren başvuru dilekçesini en geç 12 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlığında olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adayların dosyası, ilgili liman başkanlığınca Genel Müdürlüğümüze iletilecektir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarını taşıdığı doğrulanan adaylara Genel Müdürlüğümüz tarafından kılavuz kaptan sınavına sevk belgesi düzenlenerek yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.


Yazılı ve sözlü sınavlar, Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nde (UDEM) gerçekleştirilecek olup sınav tarihleri bilahare bildirilecektir.


Yazılı sınav soruları ilgi Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin 84 üncü maddesi dördüncü fıkrasında yer alan konular içerisinden belirlenecek olup, yapılacak kılavuz kaptan sınavı sonucunda, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle istihdam edilecek kılavuz kaptan sayısının iki katı kadar aday, en az 70 (yetmiş) puan almak şartıyla sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.


Sözlü sınav soruları ise, aynı Yönergenin beşinci fıkrasında belirtilen konular içerisinden belirlenecek, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınavdan başarılı sayılacaktır.


Yazılı ve sözlü sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Müteakip olarak, istihdam edilecek kılavuz kaptan sayısı kadar aday başarılı sayılacaktır.


Başvuru şartları arasında Yabancı Dil Sınavı ile ilgili olarak; “YDS’nin İngilizce bölümünden en az 70 puan veya ÖSYM tarafından bunun eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınav türlerinden 70 puana denk puan almak.” şartı yer almakta olup, söz konusu yabancı dil sınav sonuç belgesi yazılı sınav tarihine kadar sunulabilecektir.


Zabitan sınıfı gemi insanı yeterlikleri için istenen yabancı dil sınavları ile ilgili olarak 9 Şubat 2021 tarihinde www.denizcilik.uab.gov.tr adresinde yayınlanan duyuruda yer alan gerekler kılavuz kaptan sınavları için de geçerlidir.

Bu kapsamda,  e-YDS dahil YDS sınavları kabul edilmekte olup, Türkiye’de yapılan TOEFL gibi YDS eşdeğeri kabul edilen sınavlarla ilgili olarak; 05.02.2021 tarihi sonrasında yapılan sınavlarda, özel kurumlara ait binalarda yapılan sınavlar ile ev ortamında yapılan (sınav sonuç belgesinde Home Edition yazan) sınavlar kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 05.02.2021 tarihi ve öncesinde Türkiye’de yapılan bu sınavlara başvuran ya da girenlerin, başvuru yaptıkları tarihi ilgili belgelerle kanıtlamaları halinde gerekli yabancı dil puanı aldıklarını gösterir belgeleri değerlendirilebilecektir.