Logo

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulum İşinin Son Teklif Verme Tarihi

Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan 2018E020180 Proje No’lu "Doğu Akdeniz GTH Sistemi Kurulumu İşi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının "u" bendi kapsamında ve 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca  "açık ihale usulu" ile ihale edilecek olup, son teklif verme tarihi 30/11/2021 saat 14:00’dır. İhale dokümanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No:5, C Blok, Emek/Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.