Amatör Denizci Belgesi, Eğitimi ve Önemi - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Amatör Denizci Belgesi, Eğitimi ve Önemi

Deniz insanlık tarihinin gelişimindeki en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle denizci  uluslar ve deniz uygarlıkları dünya tarihinde özel bir yere sahiptir.
Denizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. Toplumların bu kültürü nasıl oluşturduklarını ve güç olarak nasıl kullandıklarını tarihin akışı içinde değerlendirmek mümkündür. Günümüzde toplumların denizcilikleri, spordan geziye, oradan taşımacılığın en iddialı türlerine kadar açılan yelpazede yer alışlarıyla, dünya ekonomisine kattıkları ve ondan aldıkları payla değerlendirilmektedir. Denizi bir spor ve gezi alanı, denizciliği bir yaşam biçimi olarak seçmiş amatör denizcilerin varlığı, bu payı büyüten önemli bir unsurdur.
Önemli olan kıyıların uzunluğu ya da üç tarafın denizlerle çevrili olması değil; denize açılmak, denizin üzerinde olmak ve denizlerden en büyük faydayı sağlayabilmektir. Bu da öncelikle amatör-sportif denizciliğin gelişip kültürümüzün önemli bir parçası haline gelebilmesiyle mümkündür
Deniz kültürünün halka mal edilmesi, bu kapsamda deniz ve denizciliğin halka tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla deniz kültürü farkındalığını artıran Türk milleti, denizciliğin her alanında ekonomik çıkarlarını çoğaltıp, genişletirken, denizi ve onun eşsiz kültürünü yaşam tarzının önemli bir parçası haline getirebilecektir.
Bu bilinçle, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde  denizcilik kültürünü aşılamak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, denizden korkan değil denizle yaşayan nesiller yetiştirebilmek, gençlerimizin kendilerine denizde gelecek görebilmesini sağlayabilmenin ilk adımı olan Amatör Denizci Eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını kapsayan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci" projesi Bakanlığımız tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde başlatılmıştır.
2008 yılında Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ile son kez 2008 yılında imzalanan ve Federasyonu ADB/KMT sınavlarını yapmak üzere yetkilendiren “Yetki Devri Sözleşmesi”, normal süresi sonunda, 29 Ağustos 2013 tarihinde UDHB tarafından yenilenmeyerek, yürürlüğünü yitirmiştir. Sözleşmenin verdiği yetkiyle sınavlar ADF tarafından en son 28 Ağustos 2013 tarihinde yapılmış ve sistem kapatılmıştır. Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından teorik eğitimi verilen Amatör Denizcilik eğitimlerinde uygulama eğitimi zorunlu olmayıp adaylara özel ders karşılığında talebe istinaden verilmekteydi.
2013-2018 yılları arasında söz konusu eğitim Bakanlığımızca Gemiadamları Online Sınav Sistemi (GOSS) üzerinden gerçekleştirilmiş ve http://ades.udhb.gov.tr (ADES) web sitesinden girilen bir çevrimiçi eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Çevrimiçi eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar gemiadamları online sınav merkezlerimizde sınava girerek başarılı olmaları durumunda Amatör Denizci Belgelerini almaya hak kazanmıştır.
ADES programı ile çevrim içi eğitim devam ederken, 2018 yılında başlayan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci" projesi ile söz konusu eğitim, Bakanlığımız ve uhdesinde bulunan  liman başkanlıklarında görev yapan denizcilik alanında uzman eğiticiler aracılığıyla yüzyüze verilmeye başlanmıştır. Bu sayede adaylar uzman eğiticilerin kazandıkları mesleki bilgi, tecrübe ve yeteneklerinden yararlanmaktadır.
Amatör Denizci Belgesi Eğitimi kapsamında uygulama eğitimi düzenlenmemektedir. Eğiticiler tarafından verilen teorik eğitimlerde adaylara tavsiye niteliğinde uygulama eğitiminin önemi anlatılmaktadır.
Alanında uzman eğiticiler tarafından hazırlanmış olan Amatör Denizcilik Eğitim müfredatı, özel teknelerin donatımı ve kullanacak kişilerin yeterlilikleriyle ilgili temel mevzuat bilgileri, seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor, teknelerin kısımları ve yönleri, vardiya standartları,deniz kirliliği, denizde canlı kalabilme konularını kapsamaktadır.
Amatör denizci belgesi sınavına başvuran adaylardan eğitim ve sınav ücreti tahsil edilmemekte olup sadece Harçlar Kanunun 7 sayılı tarifesinde belirlenen Amatör Denizci belge harcı alınmaktadır.
Amatör Denizci Belgesi alabilmek için gerekli şartlar 02.03.2008 tarihli ve 26804 sayılı Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.