Logo

04.11.2021 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonunu tarafından 04/11/2021 tarihinde yapılan ve 2021/2 karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;

1-Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris Mou) kapsamında yapılan PSC denetimi sırasında,

a- Geminin, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunması suçundan;

- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

- Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 2 ay süre ile askıya alınma cezası,

- Uzakyol Başmühendis yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

b- Amirleri tarafından verilen görevleri ihmal etmek suçundan;

- Uzakyol İkinci Mühendis yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına ihtar cezası;

- Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına ihtar cezası,

2- Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme ve baskı uygulamak suçundan;

-Aşcı yeterlik belgesini sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası ve tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden Genel Sağlık Hükümleri kapsamında Psikiyatri Muayenesi dâhil olmak üzere sağlık raporu almasının istenmesine,

-Yağcı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

3- Geçerli bir mazereti olmadan gemiyi terk etmek suçundan;

-Gemici yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,

-Aşçı yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,

 4- Kasten ve makul sebep olmaksızın gemiye hasar vermek, gemideki herhangi bir mala zarar vermek veya gemideki herhangi bir malı denize atmak suçundan;

-Uzakyol Kaptan yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,

5- Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan;

-Kaptan ve Birinci Zabit yeterlik belgelerine sahip gemiadamlarına, ihtar cezası verilmiştir.