02.03.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

02.03.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları


Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 02/03/2022 tarihinde yapılan ve 2022/1 karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;


1 – Deniz Hizmet Cetveli oluşturulması aşamasında sahte bilgi ve belgeleri bu özelliğini bilerek ve kasıtlı olarak İdare’ye beyan etme suçundan,


-    Uzakyol Birinci Zabit yeterliğine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


2 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak ile alkol veya uyuşturucu etkisiyle görevini uygun şekilde yapmamak veya göreve gelmemek suçundan,


-    Yat Kaptanı  yeterlik belgesine sahip iki gemiadamına, yeterlik belgelerinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


-    Elektrik zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


 3 – Gemiye bayrak devleti veya liman devleti kontrolü yapmak için gelen denetim görevlilerine, uygun olmayan davranışlarda bulunmak, denetim sırasında bu görevlilere ve diğer gemi personeline gereken teknik desteği sağlamamak suçundan,


-    Yat Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


4 – Çatma nedeniyle deniz kazasına sebebiyet verme, gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak ile gemide yapması gereken görevi veya amirleri tarafından verilen görevleri mesleki yetersizlik nedeniyle yerine getirememek suçundan,


-    Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


5 – Gemide bulunan personele yönelik istenmeyen uygunsuz cinsel içerikli söylemler gibi sözel veya fiziksel davranışlarda bulunmak suçundan,


-    Uzakyol  Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, denizde çalışmaktan men  cezası,


6 – Amirleri tarafından verilen emre kasten uymamak ve görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan,


-    Usta Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


7 – Başka bir personele kasten şiddet uygulamak ile gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme ve baskı uygulamak suçundan,


-    Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6  ay süre ile askıya alınma cezası,


-    Aşcı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


8 –  Gemi Kaptanını kasten öldürme suçundan,


-    Usta Makine Tayfası yeterlik sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,


9 – Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan PSC denetimi sırasında, amirleri tarafından verilen emre kasten uymamak, Amirleri tarafından verilen görevi kasıtlı olarak ihmal etmek ve Geminin, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunması suçundan,


-    Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


10 – Amirleri tarafından verilen görevi kasıtlı olarak ihmal etmek ve gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan,


-    Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


11 – Gemide yapması gereken görevi veya amirleri tarafından verilen görevleri mesleki yetersizlik nedeniyle yerine getirememek suçundan,


-    Usta Gemici yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin bir alt dereceye indirme cezası verilmiştir.