Logo

DENİZCİLİKTE ENDÜSTRİ 4.0

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında "Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak" bulunmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2019 – 2023 stratejik planında yer alan, "Türk denizcilik sektöründe Endüstri 4.0'ın geliştirilmesine katkı sağlamak" hedefi Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmeye başlanmıştır.

Günümüz ve gelecekteki dijital yaşam dünyasında denizcilik sektöründe küresel rekabette bulunmak için, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında, Türk denizcilik sektörünün kuvvetli, zayıf, güçlü yönlerinin ortaya konularak, Türkiye'nin dijital dönüşüm politikası ve Türk denizcilik sektörünün ileriye dönük projeksiyonun belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Türk Denizcilik sektöründe (Gemi inşa ve yan sanayi, Limancılık, Gemi İşletmeciliği, Gemi adamı, Bunker hizmetleri vb.) Endüstri 4.0'ın gelişimine katkı sağlamak, söz konusu teknolojide daha fazla ve hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek amacıyla sektör paydaşları, sivil kuruluşlar ve üniversiteler ile birlikte çalışma gruplarının oluşturulması planlanmıştır.

Oluşturulan çalışma grupları ile toplantılar gerçekleştirerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak sonrasında da çalıştaylar da düzenlenecektir. Digitalleşme sürecinde denizciliğin durum tespiti, ihtiyaçların belirlenmesi, yurtdışı örnekleri ve diğer sektördeki gelişmeler de göz önünde bulundurulacaktır.

Ülkemizde denizcilik sektörünün, bilişim ve teknoloji devrimiyle dijitalleşmesini sağlayarak katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar neticesinde; Bakanlığımız ve ilgili tarafların katkıları ile kapsayıcı ve bütünsel bir yaklaşımla Denizcilikte Endüstri 4.0’ın gelişimine katkı için bir «Strateji Belgesi» hazırlanılacaktır. Söz konusu dijital dönüşümünün sağlanması, ülkemizde denizciliğin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynayacaktır.