Logo

Avrupa Birliği Direktifleri

SNADI/KONUSUNUMARASIKABUL TARİHİ
1Çalışma Zamanlarının Düzenlenmesine Ait Belirli Hususlara İlişkin 4 Kasım 2003 Tarihli 2003/88/Ec Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi2003/88/EC04.11.2003
2Denizcilik Ekipmanlarına İlişkin 20 Aralık 1996 Tarih ve 96/98/Ec Sayılı Konsey Direktifi96/98/EC-
3Denizcilik Hakkında Liman Devleti Kontrolüne İlişkin 19 Haziran 1995 Tarihli 95/21/Ec Sayılı Konsey Direktifi95/21/EC-
4Denizcilikte Solas (Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi) Kapsamında Olmayan Gemilerde Kullanılması ve Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Sistemi (Gmdss)’Ye Katılması Tasarlanan Radyo İletişim Eki2004/71/EC04.09.2003
5Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Boşaltılmasına İlişkin Uyumlaştırılmış Gereksinimlerin Ve Prosedürlerin Saptanmasına Dair 4 Aralık 2001 Tarihli Avrupa Parlamentosu Ve Konseyinin 2001/2001/96/EC04.12.2001
6Düzenli Ro-Ro Feribotu ve Yüksek Hızlı Yolcu Gemisi Seferlerinin Güvenli Şekilde İşletilmesine Yönelik Zorunlu Sörvey Sistemi Hakkında Konsey Yönetmeliği1999/35/EC-
7Gemi Denetimi Ve Saha Çalışması Kuruluşları Ve Denizcilik İşletmelerinin Faaliyetleri Hakkında Genel Kural ve Standartlarla İlgili94/57/EC22.11.1994
8Gerekliliklerine Gemilerde İyileştirilmiş Tıbbi Tedaviler İçin Asgari Emniyet ve Sağlık İlişkin 31 Mart 1992 Tarihli 92/29/Eec Sayılı Konsey Direktifi92/29/EEC-
9Kaza Sonucu veya Kasti Deniz Kirliliği Konusunda Bir Topluluk Çerçevesinin Oluşturulması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı2850/2000/EC20.12.2000
10Liman Devlet Kontrolü Gerçekleştiren Müfettişler İçin Ortak Bir Kimlik Kartı Modelinin Oluşturulması Hakkında 96/40/Ec Sayılı ve 25 Haziran 1996 Tarihli Komisyon Direktifi Eea İle İlgili Metin)96/40 EC-