Kurum Hakkında - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Kurum Hakkında


Misyonumuz


Denizlerimizde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini en üst seviyede sağlamak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir denizcilik tesis etmektir.


Vizyonumuz


Devlet Yükümlülüklerimiz ve Bayrak, Kıyı ve Liman Devleti Sorumluluklarımız kapsamında ülkemiz denizciliğinin geliştirilmesi için, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, düzenlemeler ve kolaylaştırmalar yapmak; yapılan düzenlemeler ve uygulamalar ile ülkemizin dünya denizcilik pastasından daha fazla pay almasını sağlamaktır.


Bununla beraber, denizciliği geliştirici ve sevdirici faaliyetlerde bulunarak ‘’Denizci Ülke Denizci Millet’’ hedefine ulaşmaktır.