Liman Hizmet Tarifeleri


1 AĞUSTOS 2003’TEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMAN HİZMET TARİFELERİ:

·         Burada belirtilen tarifeler üst limit olup, hizmeti veren kuruluşlar daha alt bir ücret tarifesini Ulaştırma Bakanlığına bilgi verdikten sonra uygulamakta serbesttirler.(06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)

·         Verilmeyen hizmetler için ücret talep edilemez. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)

·         Belirtilen hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilat hizmeti fiilen yapan işletmelerce yapılır.

·         Tarifeler 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren geçerlidir.

·         Son bir yıl içerisinde yurt dışında Port State Control denetimine tabi olup da alıkonmadığı Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan belge ile tespit edilen Türk Bayraklı gemilere ilk yıl için % 10, ikinci yıl için % 15 ve daha sonrası için % 20 indirim yapılır.

·         Bu ücret tarifeleri, bir yıllık dönem sonunda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak olan Tarife Takip Komisyonunda değerlendirilecektir.

·         Tarifelerin İdare Adına Uygulama ve Kontrolü Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılır.

·         Tabloda belirtilmeyen GRT aralıklarındaki gemilerin ücretleri, tablolarda belirtilen formüller esas alınarak her bin ton için hesaplanır.

·         Bu tarifede belirtilmeyen hizmetler için önceki tarifedeki değerler esas alınır.

·         Tüm tarifelerdeki ücretler 80.000 GRT’ye kadar kademeli olarak uygulanacak olup daha büyük gemiler için tarifeler 80.000 GRT ile aynı olacaktır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile ekli)

·         Tüm tablolardaki transit yük gemisi tanımı; limana yükleme veya boşaltma amacıyla gelip, yükleyeceği veya boşaltacağı yük oranının %50’sinden fazlası transit olan gemi, transit yük kapsamına girer ve bu oranlardan daha az değerlerde işlem yapanlar diğer yük gemileri kategorisinde değerlendirilirler. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile ekli)

·         Daha önceki uygulamalardaki indirimler 1 Ağustos 2003’te yürürlüğe giren tarifeler üzerinde aynen uygulanacaktır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile ekli)

1)       Kılavuzluk Ücret Tarifesi (Mersin, İskenderun ve Derince Limanları İçin): (A-1)

Tablo-1:

GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler (60+22) $

1-Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- Ro-Ro Gemileri

4- Car Carrier Gemileri

(100+40) $

Liner Konteyner Gemileri (140+60) $

Diğer Yük Gemileri (170+70) $

0 – 500

30

50

70

85

501 – 1000

60

100

140

170

1001 – 2000

82

140

200

240

2001 – 3000

104

180

260

310

3001 – 4000

126

220

320

380

4001 – 5000

148

260

380

450

5001 – 6000

170

300

440

520

6001 – 7000

192

340

500

590

7001 – 8000

214

380

560

660

8001 – 9000

236

420

620

730

9001 – 10000

258

460

680

800

14001 – 15000

368

660

980

1150

19001 – 20000

478

860

1280

1500

24001 – 25000

588

1060

158

1850

29001 – 30000

698

1260

1880

2200

34001 – 35000

808

1460

2180

2550

39001 – 40000

918

1660

2480

2900

44001 – 45000

1028

1860

2780

3250

49001 – 50000

1138

2060

3080

3600

1-       Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Talimatlarınca belirlenir. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)

2-       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)

3-       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler % 50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)

4-    Yakıt almak isteyen ve tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

5-       Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (shifting) halinde kılavuzluk ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır.

6-       Bu ücretler USD olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

7-       Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

*06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile tüm ücret tarife tablolarında oluşturulan gemi sınıflarından “1-Yolcu Gemileri, 2-Transit Yük Gemileri, 3- Ro-ro Gemileri” sınıfına “4- Car Carrier gemileri” maddesi eklenmiştir.Tablo 2:

İzmit Körfezi için Kılavuzluk Tarifesi (A-2)

 

GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler (60+22) $

ETAP

(70 + 35 ) $

TOPLAM $

1-Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- Ro-Ro Gemileri

4- Car Carrier Gemileri

(100+40) $

ETAP

(115 + 55) $

TOPLAM $

Liner Konteyner Gemileri (140+60) $

ETAP

(165 + 80) $

TOPLAM $

Diğer Yük Gemileri (170+70) $

ETAP

(200 + 95) $

TOPLAM $

0 – 500

30

35

65

50

58

108

70

83

153

85

100

185

501 – 1000

60

70

130

100

115

215

140

165

305

170

200

370

1001 – 2000

82

105

187

140

170

310

200

245

445

240

295

535

2001 – 3000

104

140

244

180

225

405

260

325

585

310

390

700

3001 – 4000

126

175

301

220

280

500

320

405

725

380

485

865

4001 – 5000

148

210

358

260

335

595

380

485

865

450

580

1030

5001 – 6000

170

245

415

300

390

690

440

565

1005

520

675

1195

6001 – 7000

192

280

472

340

445

785

500

645

1145

590

770

1360

7001 – 8000

214

315

529

380

500

880

560

725

1285

660

865

1525

8001 – 9000

236

350

586

420

555

975

620

805

1425

730

960

1690

9001 – 10000

258

385

643

460

610

1070

680

885

1565

800

1065

1855

14001 – 15000

368

560

928

660

885

1545

980

1285

2265

1150

1530

2680

19001 – 20000

478

735

1213

860

1160

2020

1280

1685

2965

1500

2005

3505

24001 – 25000

588

910

1498

1060

1435

2495

158

2085

3665

1850

2480

4330

29001 – 30000

698

1085

1783

1260

1710

2970

1880

2485

4365

2200

2955

5155

34001 – 35000

808

1260

2068

1460

1985

3445

2180

2885

5065

2550

3430

5980

39001 – 40000

918

1435

2353

1660

2260

3920

2480

3285

5765

2900

3905

6805

44001 – 45000

1028

1610

2638

1860

2535

4395

2780

3685

6465

3250

4380

7630

49001 – 50000

1138

1785

2923

2060

2810

4870

3080

4085

7165

3600

4855

84552)       İzmit Körfezi İçin Kılavuzluk Tarife Değerleri (Derince Limanı Hariç): (A-2)


 


Tablo 2’de yer alan değerler için;


1.       Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Talimatlarınca belirlenir. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


3.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


4.       Yakıt almak isteyen ve tamir amacıyla Tersanelere giren gemiler için tarifeler % 50 indirimli olarak uygulanır.


5.       Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (shifting) halinde kılavuzluk ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır.


6.       Bu ücretler USD olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.


7.       Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


 


3)       Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Haricinde Tüm Limanlar İçin Kılavuzluk Ücret Tarifeleri: (B)


 


Tablo 3:


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler (54+20) $

1-Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- Ro-Ro Gemileri

4- Car Carrier Gemileri

(90+36) $

Liner Konteyner Gemileri (125+55) $

Diğer Yük Gemileri (155+65) $

0 – 500

27

45

63

78

501 – 1000

54

90

125

155

1001 – 2000

74

126

180

220

2001 – 3000

94

162

235

285

3001 – 4000

114

198

290

350

4001 – 5000

134

234

345

415

5001 – 6000

154

270

400

480

6001 – 7000

175

306

455

545

7001 – 8000

194

342

510

610

8001 – 9000

214

378

565

675

9001 – 10000

234

414

620

740

14001 – 15000

334

594

895

1065

19001 – 20000

434

774

1170

1390

24001 – 25000

534

954

1445

1715

29001 – 30000

634

1134

1720

2040

34001 – 35000

734

1314

1995

2365

39001 – 40000

834

1494

2270

2690

44001 – 45000

934

1674

2545

3015

49001 – 50000

1034

1854

2820

3340


 


1.       Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Talimatlarınca belirlenir. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


3.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik) (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


4.       Yakıt almak isteyen ve tamir amacıyla Tersanelere giren gemiler için tarifeler % 50 indirimli olarak uygulanır.


5.       Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (shifting) halinde kılavuzluk ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır.


6.       Bu ücretler USD olarak alınmış olup, tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.


7.       Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


 


4)       Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi İçin Römorkaj Ücret Tarifeleri: (A)


 


Tablo 4:


 


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler (90 + 19) $

1-Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- Ro-Ro Gemileri

4- Car Carrier Gemileri

(170+30) $

Liner Konteyner Gemileri (240+45) $

Diğer Yük Gemileri (283+53) $

0 – 1000

90

170

240

283

1001 – 2000

109

200

285

283

2001 – 3000

128

230

330

283

3001 – 4000

147

260

375

336

4001 – 5000

166

290

420

389

5001 – 6000

185

320

465

442

6001 – 7000

204

350

510

495

7001 – 8000

223

380

555

548

8001 – 9000

242

410

600

601

9001 – 10000

261

440

645

654

14001 – 15000

356

590

870

919

19001 – 20000

451

740

1095

1184

24001 – 25000

546

890

1320

1449

29001 – 30000

641

1040

1545

1714

34001 – 35000

736

1190

1770

1979

39001 – 40000

831

1340

1995

2244

44001 – 45000

926

1490

2220

2509

49001 – 50000

1021

1640

2445

2774


 


1.       Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Talimatlarınca belirlenir. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GRT’ye kadar 283 USD olarak sabit olup sonraki her 1000 GRT arası katsayı 53 USD’dir.


3.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir.) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


4.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


5.       Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret  % 50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipoid Pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir) (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


6.       Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa enaz bir römorkör alınır. Geminin GRT’una göre Müsteşarlığın ilgili talimatındaki indirim uygulanır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


7.       Yakıt almak isteyen ve tamir amacıyla Tersanelere giren gemiler için tarifeler % 50 indirimli olarak uygulanır.


8.       Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (shifting) halinde römorkaj ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır.


9.       Bu ücretler USD olarak alınmış olup, tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.


10.    Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


 


5)       Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Haricinde Tüm Limanlar için İçin Römorkaj Ücret Tarifeleri: (B)


 


Tablo 5:


 


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler (81 + 17) $

1-Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- Ro-Ro Gemileri

4- Car Carrier Gemileri

(155+27) $

Liner Konteyner Gemileri (215+41) $

Diğer Yük Gemileri (255+48) $

0 – 1000

81

155

215

255

1001 – 2000

98

182

256

255

2001 – 3000

115

209

297

255

3001 – 4000

132

236

338

303

4001 – 5000

146

263

379

351

5001 – 6000

166

290

420

399

6001 – 7000

183

317

461

447

7001 – 8000

200

344

502

495

8001 – 9000

217

371

543

543

9001 – 10000

234

398

584

591

14001 – 15000

319

533

789

831

19001 – 20000

404

668

994

1071

24001 – 25000

489

803

1199

1311

29001 – 30000

574

938

1404

1551

34001 – 35000

659

1073

1609

1791

39001 – 40000

744

1208

1814

2031

44001 – 45000

829

1343

2019

2271

49001 – 50000

914

1478

2224

2511


 


1.       Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Talimatlarınca belirlenir. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GRT’ye kadar 255 USD olarak sabit olup sonraki her 1000 GRT arası katsayı 48 USD’dir.


3.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi yaşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


4.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


5.       Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret  % 50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipoid Pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir) (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


6.       Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa enaz  bir römorkör alınır. Geminin GRT’una göre Müsteşarlığın ilgili talimatındaki indirim uygulanır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


7.       Yakıt almak isteyen ve tamir amacıyla Tersanelere giren gemiler için tarifeler % 50 indirimli olarak uygulanır.


8.       Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (shifting) halinde römorkaj ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır.


9.       Bu ücretler USD olarak alınmış olup, tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.


10.    Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


 


6)       Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi İçin Palamar Ücret Tarifeleri(A):


Tablo 6 (Bağlama + Çözme) :


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler

[(10 + 5)+8] $

Diğer Yük Gemileri [(20+10)+15] $

0 – 1000

15

30

1001 – 2000

23

45

2001 – 3000

31

60

3001 – 4000

39

75

4001 – 5000

47

90

5001 – 6000

55

105

6001 – 7000

63

120

7001 – 8000

71

135

8001 – 9000

79

150

9001 – 10000

87

165

14001 – 15000

127

240

19001 – 20000

167

315

24001 – 25000

207

390

29001 – 30000

247

465

34001 – 35000

287

540

39001 – 40000

327

615

44001 – 45000

367

690

49001 – 50000

407

765


1.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


3.       Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


4.       Bağlama + Çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz) (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile ekli)


 


7)       Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Haricinde Tüm Limanlar için Palamar Ücret Tarifeleri(B):


Tablo 7:


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler

[(9 + 5)+7] $

Diğer Yük Gemileri [(18+9)+14] $

0 – 1000

14

27

1001 – 2000

21

41

2001 – 3000

28

55

3001 – 4000

35

69

4001 – 5000

42

83

5001 – 6000

49

97

6001 – 7000

56

111

7001 – 8000

63

125

8001 – 9000

70

139

9001 – 10000

77

153

14001 – 15000

112

223

19001 – 20000

147

293

24001 – 25000

182

363

29001 – 30000

217

433

34001 – 35000

252

503

39001 – 40000

287

573

44001 – 45000

322

643

49001 – 50000

357

713


1.       LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler % 30 zamlı olarak uygulanır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır. (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile değişik)


3.       Tüm ücretler hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.


4.       Bağlama + Çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz) (09.08.04 tarihli ve 2290 sayılı yazı ile ekli)


8)       Tüm Limanlar İçin Liman Ücret Tarifeleri:


 


Tablo 8:


GRT

Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler

$

Diğer Yük Gemileri

$

0 – 1000

5

10

1001 – 2000

10

20

2001 – 3000

15

30

3001 – 4000

20

40

4001 – 5000

25

50

5001 – 6000

30

60

6001 – 7000

35

70

7001 – 8000

40

8

8001 – 9000

45

90

9001 – 10000

50

100

14001 – 15000

75

150

19001 – 20000

100

200

24001 – 25000

125

250

29001 – 30000

150

300

34001 – 35000

175

350

39001 – 40000

200

400

44001 – 45000

225

450

49001 – 50000

250

500


 


1.       Limana gelen gemiler tarafından limandaki kaldıkları her gün için beher gemi grosstonajı (GRT) üzerinden 0.010 USD ödenir.


2.       Kabotaj hattında çalışan gemiler için, her gün için beher gemi grosstonajı (GRT) üzerinden 0.005 USD ödenir.


3.       Bu ücret liman işletmesine hizmetin alındığı son güne ait TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenir.


4.       Liman işletmeleri dışında kıyılara bağlayan ticari yük ve yolcu gemileri bu ücreti Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesi 1096028 nolu TL hesabına haftalık dönemler halinde öder. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


 


9)       Yolcu Giriş-Çıkış Ücret Tarifesi:


 


1.       Gemi ile yurt dışından gelen yolculardan kişi başına 2 USD alınır.


2.       Yurt dışına çıkan yolculardan ise 5 USD alınır.


3.       Günü birlik (24 saatlik bekleme süresi içinde) yolculardan yolcu başına 1 USD alınır. Gemi ile 24 saati aşan seferlerde bu ücret kişi başına 2 USD olarak tahsil edilir.


4.       Yedi yaşından küçük yolcular yolcu giriş çıkış ücretinden muaftır.


5.       Yurt dışından gelen ve giden otomobillerden ve jeeplerden 5 USD, minibüslerden 10 USD, diğer tüm araçlardan ise 20 USD ayakbastı ücreti alınır.


6.       Kabotaj hattında çalışan gemilerden bu ücret alınmaz.


7.       Alınacak bu ücret birden fazla uğrak limanı olması halinde sadece ilk limanda alınacak, diğer limanlarda herhangi bir ücret alınmayacaktır.


8.       Bu ücret liman işletmesine  TCMB döviz alış kuru üzerinden ödenir.


 


10)   Tüm Limanlar İçin Demirleme Ücret Tarifeleri


 


Tablo 9: (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


 


GRT

Kabotaj

1 Aylık  $

Kabotaj

 Yıllık  $

Diğer Gemiler

 1 Aylık   $

Diğer Gemiler

 Yıllık   $

500

12,5

25

25

50

1000

25

50

50

100

2000

50

100

100

200

3000

75

150

150

300

4000

100

200

200

400

5000

125

250

250

500

6000

150

300

300

600

7000

175

350

350

700

8000

200

400

400

800

9000

225

450

450

900

10000

250

500

500

1000

15000

375

750

750

1500

20000

500

1000

1000

2000

25000

625

1250

1250

2500

30000

750

1500

1500

3000

35000

875

1750

1750

3500

40000

1000

2000

2000

4000

45000

1125

2250

2250

4500

50000

1250

2500

2500

5000


 


 


1.       Demirleme süresi 3 günü aşan yük ve yolcu gemileri için isteğe bağlı olarak aylık ve yıllık olarak bir defaya mahsus olmak üzere, tüm Türk Limanları için alınır. Aylık katsayısı geminin GRT  x  0,05 USD yıllık katsayısı ise GRT  x  0,10 USD’dir. Sadece Kabotaj hattında çalışan gemilere % 50 belirtilen tarife üzerinden indirim yapılır. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


2.       Bu ücret her ayın sonunda Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesi 1096028 nolu TL hesabına haftalık dönemler halinde öder. (06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile değişik)


 


 


11)    Tüm Limanlar için Atık Alım Hizmetleri Ücret Tarifesi:


 


 


GRT

Karada

Demirde

Sıvı Atık $

Katı Atık $

Sıvı Atık $

Katı Atık $

0-1000

22,5

15

45

30

1001-5000

30

20

60

40

5001-10000

45

30

90

60

10001-15000

67,5

45

135

90

15001-20000

90

60

180

120

20001-25000

112,5

75

225

150

25001-35000

135

90

270

180

35001-80000

165

110

330

220


 


  1. Karadaki gemiler için her üç günde bir, demirdeki gemiler için ise her 6 günde bir atık alım hizmeti uygulanır. Yukarıdaki tarife 5 CuM’ye kadarki atıklar için geçerlidir. 5 M³’ den fazla her CuM için, katı ise 30 USD, sıvı ise 60 USD atık alım ücreti tahsil edilir.
  2. Güvertede toplanmış çöplerin toplanma ücreti 30 USD/M³’dür.
  3. Gemide katı ve sıvı atık yakım kazanı ve sertifikası bulunan, bu atıkları burada imha ettiğini belgeleyen gemiler bu ücretten muaftır.
  4. Verilsin verilmesin yanaşmış gemiler için her üç günde bir, alargadaki gemiler içinse haftada enaz bir atık alım hizmeti zorunludur.
  5. Sludge, sintine vs. Gibi sıvı atıkların verilmesi sırasında yukarıdaki tablo geçerlidir.
  6. Sıvı atıkların alınması hizmetinde, petrokimya tesislerine yanaşmış bulunan ve balast, kirli balast, sintine ve slop gibi sıvı halde bulunan atıkların sahil tesislerine alınması ve arıtılması işlemleri sırasında alınacak her CuM için katsayı 0,25 USD’dir. Bu özelliklere sahip gemiler iskeleye yanaşmadan enaz 24 saat önce sıvı atık özelliklerini ve miktarlarını tesislere bildirmekle mükelleftir. Sahile basılan sıvı atığın deklere edilen özelliklerin dışında veya deklere edilen miktardan fazla veya eksik olması halinde (yanılma payı max. % 5’ dir) tesis uğrayacağı zararları (zaman kaybı, program değişikliği vs.) gemiden tazmin edebilir. Sıvı atık miktar tayininde sahil tankı ölçüleri esas alınır.
  7. Pazar ve resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler % 50 zamlı olarak uygulanır. Madde 5’te belirtilen tesisler bu uygulama dışındadır (bu tesislerde haftanın her günü aynı ücret alınır).
  8. Bu tarifelere işleme, yükleme, aktarma, boşaltma ve işlemi yapan Liman Başkanlığı tarafından verilen sertifikaların alınması giderleri dahildir.
  9. Çöp alım işlemlerini yapacak ilgili kuruluşlar, yılın bütün günlerinde hizmet vermekle yükümlüdür.
  10. Bu ücret, hizmeti veren kuruluşa hizmet talebinde bulunmamış ise veya gemi denizde demir mahallinde ise, Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesi 1096028 nolu TL hesabına haftalık dönemler halinde öder.


 


*Atık Alım Tarife Oranları ve tüm maddeleri 06.08.03 tarihli ve 1537 sayılı yazı ile yukarıdaki şekilde tekrar düzenlenmiştir.


** 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelikte “Gemilerden alınacak ücret tarifesi; atıkların azami düzeyde toplanmasını sağlamak üzere, adil, şeffaf şekilde olmasına dikkat edilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen ücret tarifesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer” hükmü bulunmaktadır.


 


 


12)   Kabotaj Hattında Eşya Yükleme veya Boşaltma Ücret Tarifeleri:


 


 

Makine vs. Tesisat

Konteyner

Liman Adı

Gen. Kargo $

Dökme Katı $

Dökme Sıvı $

Shifting $

Limbo $

Kuruma Ait $

İşyeri Sahibine Ait $

Dolu

$

Boş

$

Haydarpaşa

3

2,5

0,6

3

4,5

2,5

1

50

20

Mersin

3

2,5

0,6

3

4,5

2,5

1

50

20

İskenderun

2

2

0,6

2

4

2

1

50

20

Samsun

3

2,5

0,6

3

4,5

2,5

1

50

20

Derince

2

2

1

3

4,5

2,5

1

50

20

Bandırma

3

2,5

0,6

3

4,5

2,5

1

50

20

İzmir

3

2,5

0,6

3

4,5

2,5

1

50

20


 


Tüm limanlarımızda dolu konteyner boşaltma hizmeti ücreti 95 USD olarak belirlenmiştir.


 


        Mersin, Derince, İzmir, İskenderun ve Bandırma limanlarında general cargo-dökme katı eşyanın yükleme – boşaltma hizmeti ücretleri aşağıdadır.


 


Liman Adı

Gen. Kargo

Dökme Katı

Yükleme $

Boşaltma $

Yükleme $

Boşaltma $

Haydarpaşa

4

4

4

4

Mersin

6

6

5

5

İskenderun

3

4

2,5

2,5

Samsun1

7

7

4,5

4,5

Samsun 2

5,5

5,5

 

 

Derince

3

3

3

3

Bandırma

5

6

4

4

İzmir

6

6

4,5

4,5


 


Demiryolu + Liman Kombine Taşımacılığını teşvik etmek amacıyla;


 


        Gemi ile genel general cargo eşya veya konteynerin vagonla götürülmesi ya da mukabili halinde, bu eşyalara verilecek yükleme-boşaltma hizmeti ücretlerine % 10 indirim yapılacaktır.


 


        İskenderun, Samsun, Derince, Bandırma Limanlarımızda Kabotaj kapsamındaki konteynerlerin kendi imkânları ile yüklenip-boşaltılmaları halinde esas ücretlerde % 50 oranında indirim yapılacaktır.


 


        İşletmece gemi ambar kapaklarının açılıp,


        Gemi üzerinde bırakılması ve tekrar kapatılması halinde bu hizmetler için kapak başına 60 USD,


 


        Rıhtıma indirilmesi ve tekrar yükletilmesi halinde bu hizmetler için kapak başına 100 USD ücret alınacaktır.


 


Ardiye Hizmetlerinde


 


        Düzenli sefer yapan konteyner gemilerinin limanlarımıza daha çok sefer yapmalarını sağlamak ve liman sahasında bulunan boş konteynerlerin liman içerisinde doldurulmasını teşvik etmek amacıyla, ihraç konteynerlere tanınan muafiyet 5 güne çıkarılmıştır.


 


Tartı Hizmetleri Tarifesi:


 


        Tartı hizmetleri tarifesine % 50 indirim yapılarak aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.


 


 


Hizmetin Cinsi

Belirlenen

Eşyanın Tartılması Hizmetlerinde Tartış Başına

1

Otomobil

1

Palet (Boş)

1

Canlı Hayvan

1


         Araç gereç kirası bölümünde olan Bunker’den saat başına alınan 5 USD’lik ücret gün başına 30 USD olarak,

        Yine kavrama için 15 USD/gün  Kazan ve Kepçe için 5 USD/gün olarak ücretlendirilecektir.