Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitim ve Sınav Başvuru Sistemi kullanıma açıldı.

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü başvurularının online olarak yapılmasını sağlayan "Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitim ve Sınav Başvuru Sistemi" adbs.uab.gov.tr adresi üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Vatandaşlarımızın yüzünü denize çevirmek ve denizcilik kültürünü aşılamak amacıyla başlattığımız "Hedef 2023; Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" ile daha önce 207.971 olan Amatör Denizci Belgesi sayısı, Proje kapsamında verilen eğitimlerle 730.000'e ulaştı.

Fotoğraflar