Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut KıyıTesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge