Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Hizmet Sahaları Belirlenmiştir.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 08 Ocak 2020 tarihli ve 31002 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik kapsamındaki Hizmet Sahaları 2020-1
Bakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir. Genelge için tıklayınız.

Söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ikinci fıkrası kapsamında Faaliyet Lisansı başvuruları,
Genelgenin yürürlük tarihi olan 10 Ocak 2020 itibarıyla alınmaya başlanmış olup, başvuru süresi 24
Ocak 2020 17:00 da sona erecektir. Başvurular Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne elden
yapılacaktır.

Başvuruda sunulan evraklar Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılacak ön incelemenin
ardından kabul edilecek olup, eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.