Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Faaliyet Lisansı Alan Kuruluşlar ve Hizmet Sahalarına Yönelik İlave Şartlar Belirlenmiştir.

08.01.2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve 10.01.2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi kapsamında İdaremize yapılmış olan Kılavuzluk/Römorkörcülük Faaliyet Lisansı başvuruları 29 Ocak 2020 tarihinde sonuçlandırılmış olup, Ek'li listede yer alan kuruluşlar, Kılavuzluk/Römorkörcülük Faaliyet Lisansı almaya hak kazanmıştır.

Faaliyet Lisansı almaya hak kazanan kuruluşlar Faaliyet Lisanslarını 3 Şubat 2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzden elden teslim alacaklardır.

Söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, 10.01.2020 tarihli ve 2020/1 Sayılı Genelge ile belirlenen Bölgesel Hizmet Sahalarında kılavuzluk/römorkörcülük hizmeti vermek isteyen kuruluşların başvuruları 03.02.2020 tarihi itibari ile alınmaya başlanacak olup, başvuru süresi 17.02.2020 saat 17:30’da sona erecektir. 

Bununla birlikte söz konusu Yönetmelik ve 10.01.2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi kapsamında Bölgesel Hizmet Sahalarına yönelik ilave şartlar da belirlenmiştir.