Kılavuz Kaptanlar Yenileme Eğitimleri Tarihleri

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine göre, bir kılavuzluk teşkilatında görevli kılavuz kaptanların, en az iki yılda bir düzenlenecek olan yenileme eğitimine katılmaları zorunludur.

Bakanlığımız tarafından söz konusu yenileme eğitimlerini vermek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi yetkilendirilmiştir.

Üniversiteler tarafından yapılacak olan 2018 yılı kılavuz kaptan yenileme eğitim programı tarihleri ekte ilan edilmiştir.​