Kılavuz Kaptan Sınav Duyurusu 2022-2 - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Kılavuz Kaptan Sınav Duyurusu 2022-2

Yazılı ve sözlü sınavlar, 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan takvim kapsamında Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında 10-11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav soruları ilgi Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin 84 üncü maddesi dördüncü fıkrasında yer alan konular içerisinden belirlenecek olup, yapılacak kılavuz kaptan sınavı sonucunda, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle istihdam edilecek kılavuz kaptan sayısının iki katı kadar aday, en az 70 (yetmiş) puan almak şartıyla sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınav soruları ise, aynı Yönergenin beşinci fıkrasında belirtilen konular içerisinden belirlenecek, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınavdan başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavından başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan yazılı ve sözlü sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Müteakip olarak, talep edilen kılavuz kaptan sayısı kadar aday başarılı sayılacaktır.

Bu kapsamda, Ek-1 ve Ek-2 listede yer alan adaylar sınava girebilecek olup, Ek-2 listede yer alan adayların ilgi (a) Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen İngilizce şartını yazılı sınav tarihi öncesi ibraz etmesi gerekmektedir.