Kılavuz Kaptan Sınav Duyurusu 2023-2 - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Kılavuz Kaptan Sınav Duyurusu 2023-2

Kılavuz Kaptan yazılı ve sözlü sınavları 16 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan takvim kapsamında Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında yazılı sınav 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat 10:00'da sözlü sınav ise 09 Mayıs 2023 Salı Saat 09:00'da olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav soruları ilgili Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin 84 üncü maddesinde yer alan konular içerisinden belirlenecek olup, yapılacak kılavuz kaptan sınavı sonucunda, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle istihdam edilecek kılavuz kaptan sayısının iki katı kadar aday, en az 70 (yetmiş) puan almak şartıyla sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınav soruları ise, yine aynı Yönergenin 84 üncü maddesinde belirtilen sözlü sınav konuları içerisinden belirlenecek, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınavdan başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavından başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan yazılı ve sözlü sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntemiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

Bu kapsamda, Ek-1 ve Ek-2 listede yer alan adaylar sınava girebilecek olup, Ek-2 listede yer alan adayların ilgi (a) Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen İngilizce şartını yazılı sınav tarihi öncesi ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca sınava girecek adayların yazılı sınav öncesi Kılavuz Kaptan Sınav Harcı’nı yatırdığını belgeler dekontlarını da ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adaylara duyurulur.