Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi 12.02.2018 tarihli ve 12159 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yürürlüğe girdi.