Gemiadamları Disiplin Komisyonunun 2018/3 Sayılı Toplantısında Alınan Kararlar

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarına yönelik idari cezalar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu; tarafsız ve adil olarak yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun 25/12/2018 tarihinde yapılan 2018/III sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:

  • Liman başkanlığına ibraz edilen Liman Çıkış Belgesinde gemide fiilen çalışmayan bir gemiadamının isminin bulunmasından dolayı ilgili geminin Kaptanının yeterlik belgesi 3 ay süre ile askıya alınmış, durumdan haberdar olmadığı tespit edilen gemiadamına ihtar cezası verilmiştir.
  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gümrük ve Sınır Koruma Servisi tarafından ABD’ye kaçak insan sokmaya teşebbüs ettiği tespit edilen gemiadamının yeterliği, gerekli inceleme tamamlanana kadar tedbir amaçlı olarak askıya alınmıştır.
  • Çalıştığı gemi limanda yükleme yapmakta iken gemi personeline bıçak göstermek suretiyle tehdit ettiği tespit edilen tutanak altına alınan gemici yeterlikli gemiadamına ihtar cezası verilmiştir.
  • Çalıştığı gemi limanda yük operasyonu yapmakta iken mazeretsiz ve izinsiz olarak gemiden ayrılan gemici yeterlikli gemiadamının yeterlik belgesi iptal edilmiştir.
  • Geminin ikinci kaptanını görev başında darp etmesi nedeniyle kusurlu bulunan usta gemici yeterlikli gemiadamının yeterlik belgesi 6 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • İrlanda’nın Aughinish limanına tahliye yapmak için yanaşan gemiye yapılan liman devleti kontrolünde bulunan eksiklikler nedeniyle geminin tutulmasına ilişkin olarak kusurlu bulunan geminin kaptanı, ikinci kaptanı ve vardiya zabiti yeterlik belgesine sahip gemiadamlarının yeterlik belgeleri 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • İstanbul’da Kaptan olarak görev yaptığı yolcu motorunda geminin yolcusunu darp ettiği tespit edilerek kusurlu bulunan gemiadamının yeterliği 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • Yolcu gemisi ve özel teknenin çatışması olayında kusurlu bulunan yolcu gemisinin kaptanının yeterlik belgesi 6 ay süre ile askıya alınmıştır.
Tüm kamuoyuna duyurulur.