24/01/2018 tarih ve 6860 sayılı ve 2019/3 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi ve ekleri