11/04/2019 tarihli ve 29166 sayılı, 2019/4 Sıra Numaralı Bakanlık Genelgesi ve Ekleri